Şule Kirişci

Sanayinin sanatla buluştuğu festival

Şule Kirişci

Geçtiğimiz Cuma günü Anadolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından düzenlenen “Sanayide Sanat Festivali” etkinliğindeydim. Festival OSB içerisinde açılan dört sergiyle başladı. Bu sergilerde birçok sanatçının eserleri yer almaktaydı. Resimlerin, heykellerin, seramiklerin, enstalasyon eserlerin, performansların, konserlerin ve defilelerin yer aldığı festival 16 Ekim’e kadar devam etti. Festivalin ilginç kısmı fabrikaların sanata ve sanatçılara ev sahipliği yapmasıydı. 

Festivalin amacı; yaratıcı düşüncenin, bilgi birikimi ile buluşarak sanayiye aktarımı sayesinde üretilen ürünlerin çok daha katma değerli olduğuna dikkat çekmek.  Bu da dolayısıyla işletmelerin gelirlerine, ülkenin zenginleşmesi ve istihdama pozitif yönde etki demektir. Aynı zamanda bu ve benzeri buluşmalar farklı işbirliklerinin doğmasına zemin hazırlamaktadır. 

Organizasyon sanayi çatısı altında gerçekleşti. İlk duyduğunuzda- ben dahil– tuaf geliyor. Sonra biraz geriye çekilip baktığımda aslında bu durumun o kadar da aykırı olmadığının farkına varmak mümkün.  Aslına bakılırsa burada pek çok ustalık gerektiren iş ve bu işleri yapanlar var. Gencinden , tecrübelisine, çıraktan ustaya… Ayrıca bu tür organizasyonların geniş mekanlara ihtiyacı olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda bunun iyi bir tercih olduğu görülür. 

Bu festivalde bilgi, hayal, yetenek ve üretme gücü bir aradaydı. Üniversitelerdeki bilgi birikimi, sanatçının hayali ve sanayinin üretme gücünün ortak paydada buluştuğunda nelerin ortaya konulabileceğinin en güzel örneklerini burada görmenin mümkün olduğu bir etkinlikti.

Fabrikanın bir bölümünde atık malzemelerden oluşturulan eserler bulunmaktaydı. Hepimizin bildiği üzere sanayileşme artık hızlı üretim sürecindedir. Aynı zamanda bu ürünlerin hızla tüketilme durumu mevcut. Bu da kullan at döngüsünü meydana getirmiştir.  Kullanılmayan atık denilen nesneler karşısında sanat dünyası hızla biriken bu nesnelere özel bir statü kazandırarak sanat objesi haline dönüştürmektedir. Farklı amaç için üretilmiş iki sanayi nesnesinin, biçimleri aynı kalsa da sanatçının elinde bir sanat yapıtına dönüşmesini hayranlıkla izlemek mümkün olmaktadır. 

Ekonominin ana sektörlerinden biri olan sanayi, makine ve benzeri araçlar kullanılarak bir madde veya gücün niteliğini, biçimini değiştirerek toplu üretimde bulunan faaliyetlerdir.

Sanayi toplumu, üretim süreçlerinin ön plana çıktığı, fabrika ve tesisler, sanayi ürünlerinin ekonominin temelini teşkil ettiği toplumdur. 

Sanat ise toplumsal hayatın içerisinde anlam kazanan bir faaliyettir. Sanat kısaca, bir şey yapmada gösterilen ustalık… En bilindik sözlük anlamı ise insan yaratıcılığının, becerisinin ve hayal gücünün ifadesi veya uygulaması olarak tanımlanıyor.  Sanat, insanlarda çeşitli duygular uyandıran ve aynı zamanda da tüm toplumların bilinçlenmesini sağlayan önemli bir kaynaktır. Sanat sayesinde duygular bilerek ve isteyerek karşı tarafa aktarılabilir. 

Toplumların tarihinde her dönem, kendine has özellikleri barındırmakla birlikte bu özelliklerin sanatla ilişkisi ve etkileşimi bulunmaktadır. İnsanlık tarihi için yepyeni bir dönemi ifade eden sanayileşme sürecinde yaşanan değişim, sanat anlayışlarında yeni formlar ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu etkileşimin getirisi olarak sanayi ürünleri pazarda kendilerine yer bulmak için sanata ve sanatçılara ihtiyaç duymuştur. Her geçen gün sanayi ürünlerine baktığımızda sanatsal unsurların daha fazla yer alması dikkat çekicidir. 

Sanat bir anlamda insanoğlunun ortaya koyduğu eserlerde güzelliğin ifade edilme şekli değil midir? Sanat için bir anlamda bütün çeşitliliğiyle yaşamın kendisidir denilebilir. Sanatsal ifadesinin sınırlı bir tanımı olmamakla birlikte genellikle yaratıcılıkla ilişkilendirilmektedir. Hal böyleyken sanatta yaratıcılık ise ürünü benzerlerinden ayıran en önemli unsurdur. Üretilen bir ürünün de diğerlerinden ayrıştığı en önemli nokta tam olarak budur. Bu nedenle sanayi ve sanat kavramları her daim birbirinin tamamlayıcısı durumundadır.

Tekstil, çelik, kuyumculuk, ayakkabı gibi birçok alanda Türkiye’de lider konumda olan Kahramanmaraş’ta sanayi ile sanatın buluşmasının dileğiyle…

Sağlıcakla kalın.

Yazarın Diğer Yazıları