Gizlilik Politikası

İnternet Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası (“Gizlilik ve Çerez Politikası”), Baykut Medya'nın sahibi olduğu ve yönettiği www.www.gazetecin.com, www.gztci.com (...) internet siteleri aracılığıyla muhatap olduğu, sözleşmesel ya da herhangi bir şekilde ilişki kurduğu Abone ve Ziyaretçilerin kendilerinden ya da üçüncü kişilerden elde edilen Kişisel Verilerinin işlenmesi, güvenliği, gizliliği ve bu doğrultuda sahip olduğunuz haklarınıza ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 

www.gazetecin.com ve Ziyaretçilerin gizliliğine önem vermekte, uhdesindeki verilerin gizliliği ve güvenliğinin sağlanabilmesi için KVKK m. 12 ve diğer ilgili mevzuat doğrultusunda gerekli tüm tedbirleri almaktadır. 

 

www.gazetecin.com işbu Politika hükümlerini dilediği zaman yukarıda sayılan internet siteleri üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Baykut Medya'nın yaptığı güncelleme ve değişiklikler internet sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

 

Kişisel Verilerin doğru ve eksiksiz olması Kişisel Veri Sahibinin sorumluluğundadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi durumunda www.gazetecin.com’un hiçbir sorumluluğu olmayacağı gibi; yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi nedeniyle www.gazetecin.com’un bir zarara uğraması halinde bu zararı tazmin yükümlülüğü buna sebep olan Kişisel Veri Sahibine aittir. 

 

www.gazetecin.com'da yaınlanan verilerin veya içeriklerin her hangi birini izin alınmadan kaynak gösterilse dahi kullanılması suç sayılacak ve bunu yapanlar hakkında işlem başlatılacaktır.