Mehmet Gül

Ne olacak bu Suriyeli sığınmacıların durumu?

Mehmet Gül

Ülkemizde özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yoğun bir nüfusa sahip olan Suriyeli sığınmacılar gün geçtikçe çok çeşitli problemlere neden oluyor.. Resmi rakamlara göre yaklaşık 4 milyon gayri resmi bazı iddialara göre ülkemizde 8 milyon sığınmacı var. Özellikle inşaat, organize sanayi tarım ve hayvancılık alanında ülkemizin ekonomik konjonktürüne katkı sağlasalar da, hızla artan nüfusları ülkemizin kozmopolit yapısına zarar vermekte.

Son yapılan genel seçimlerde sadece Suriyeli göçmen karşıtlığı üzerine politika geliştiren bir siyasi oluşum %5 oy aldı. Ülkemizde yapılan birçok ankette ülkemizin en önemli sorunu ne sorusunun cevabı olarak birinci sırada ekonomik etkenler gelirken, ikinci sırada hep Suriyeli sığınmacıların varlığı olarak görülüyor. Bu durumun toplum üzerinde yarattığı huzursuzluk ciddi seviyelere ulaşmış durumda.

Mevcut siyasi irade Bir taraftan mazluma yardım anlayışı ile hareket ederken diğer taraftan emareleri şimdiden gözüken yıllar sonra daha fazlalaşarak da yaşanması muhtemel asayiş ve güvenlik sorunları ve çocuklarımızın geleceği için tedbir almak zorunda. Bu ancak İvedi olarak ülkemizdeki Suriyeli sığınmacıların geri dönüşü için acil bir eylem planını başlatmakla olabilir. Elbette bu yapılırken sapla saman birbirine karıştırılmamalı gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerin uyguladığı göçmen politikası gibi belirli iş kollarında zanaatkar olan ya da aldığı eğitimle ve mesleği ile ülkeye katkı sağlayacak kişiler bu süreçten ayrı tutulmalıdır. Ancak ülkemize çocuk olarak gelen entegrasyonunu sağlayamamış sayfiye yerlerinde nargile içen asayiş olaylarına karışan şuan daha çok 15-25 yaş grubu gençlerden mütevellit bir zihniyet türedi. Bu kesim misafir olduğunu unutup kendilerini ülkenin asli ve kalıcı unsuru olarak görerek pervasızca hareket etmeye başladılar. Her ne kadar bizler din kardeşi olsak da ensar muhacir kardeşliği ile hareket etsek te Tarihinde bize çok iyi gösterdiği gibi bizim Araplar için göstermiş olduğumuz bu anlayış onlarda aynı karşılığı bulmuyor.( belli bir oranda bu ahlak anlayışa sahip Arap kardeşlerimiz müstesna) 

Hülasa: Toplumda iktidar ya da muhalefet kanadını destekleyen tüm vatandaşların ortak beklentisi ve talebi giderek kanayan bir yaraya dönüşen, toplumda artarak tepkilere neden olan, Suriyeli sığınmacılar meselesinin acilen çözüme kavuşturulmasıdır. Ülkemize aidiyet duygusu geliştirmiş ekonomik, toplumsal yaşama faydalı olanlar elbette değerlendirilmeli ülkemizin toplumsal hayatına entegre edilmelidir. Ancak hiçbir işe yaramayan kendi banliyölerini sokaklarını oluşturup toplumsal dengeyi bozma eğiliminde bulunanların şimdi ve gelecekte ortaya çıkarabilecekleri muhtemel sorunlar göz önünde bulundurularak, acilen belirli bir plan çerçevesinde ülkeden gönderilmeleri gerekir. Yoksa zafer partisinin Suriyeliler ülkemizde kalırsa 20 yıl sonrasını senaryolaştırdıkları kısa filim gibi afaki sonuçlar olmasa da, ülkemizde çok büyük sorunların baş göstereceği aşikardır.
 

Yazarın Diğer Yazıları