Ahmet Sandal

Gençlere 11 öğüt

Ahmet Sandal

Gençler öğrenmek mühim değil, idrak etmek ve anlamak mühimdir. 

Anlamak ve idrak derken, elbette bir olayı ve bir konuyu, tüm boyutları ile madden ve manen, dışarıdan ilim ve içeriden de irfan ile anlamaktır.

İdrak ve anlamak aşamasına gelmek tabi birden bire olmuyor. Biraz tecrübe ve biraz da yaşlanmak gerekiyor. 

Güzel bir söz vardır: “Gençler anlayabilse, yaşlılar yapabilse.”

İşte bu nokta çok mühimdir.

Gençlerimizin erken yaşlardan itibaren idrak ve anlamalarına katkı babında 11 öğüdümü takdim ediyorum.

Bu öğüt ve hitabımın tam olarak hangi manaya geldiğini elbette ileride daha da net anlaşılacaktır.

Ancak biz şimdiden de idrak ve anlayış için bir hazırlık olsun diye gençlerimize sesleniyoruz: 

İdrak ve anlamak aşmasına gelmek için gelin şu öğütlerimi can kulağınızla dinleyin Ey Gençler!

1- Ey Genç Evladım! Sözünün seviyesini yükseltebildiğin kadar yükselt, sesinin seviyesini düşürebildiğin kadar düşür.

2- Ey Genç Evladım! Ruhunun isteklerini artırabildiğin kadar artır, bedeninin isteklerini azaltabildiğin kadar azalt. 

3- Ey Genç Evladım! İyileri ve doğruları sevebildiğin kadar sev, kötüler ile eğrilerden nefret edebildiğin kadar nefret et. 

4- Ey Genç Evladım! Kâlbini sevgiye ve güzelliğe açabildiğin kadar aç, kâlbini öfkeye ve çirkinliğe kapatabildiğin kadar kapat. 

5- Ey Genç Evladım! Ata ve baba dostlarına hürmet edebildiğin kadar hürmet et ve vefa göster, ata ve babanın dost olmadıklarından uzak durabildiğin kadar uzak dur ve mesafeli ol. 

6- Ey Genç Evladım! Zenginlikçe senden yukarıda olanlara gözünü kapatabildiğin kadar kapat ve sabret, zenginlikçe senden aşağıda olanlara gözünü açabildiğince aç ve şükret.

7- Ey Genç Evladım! İlim ve irfan sahipleri ile sohbet edebildiğin kadar sohbet et, cahil ve kendini bilmezler ile sohbetten kaçabildiğin kadar kaç.

8- Ey Genç Evladım! Hayır ve hasenat yolunda yürüyorsan ömrünün olabildiği kadar uzun olması, Allah muhafaza, şer ve zarar yolunda yürüyorsan, ömrünün olabildiği kadar kısa olması daha efdaldir. 

9- Ey Genç Evladım! Allah rızası için, iyilik ve takva sahipleri kişiler ile yardımlaşabildiğin kadar yardımlaş, kötü ve bencil kişilerden uzaklaşabildiğin kadar uzaklaş. 

10- Ey Genç Evladım! Haklıysan doğru bildiğin yolda, çekinmeden mücadele edebildiğin kadar mücadele et, haksızsan inat etme, mümkün olduğu kadar erken doğru yola gelmeye bak. 

11- Ey Genç Evladım! Aklın ve vicdanın her daim iyiliği ve yararlı şeyleri emreder, aklın ve vicdanının yolunda yürüyebildiğin kadar yürü, nefis ve şeytan her daim kötülüğü ve zararlı şeyleri emreder, nefsine ve şeytana karşı durabildiğin kadar karşı dur.
 

Yazarın Diğer Yazıları