Ahmet Sandal

Deprem ve Amenerrasulü

Ahmet Sandal

Bakara Suresinin 285. ve 286. ayetleri kısaca “Amenerrasulü” ismiyle bilinmektedir. Özellikle yatsı namazlarımızdan sonra okunması faziletli olan iki ayettir. Bu ayet çok mühim ve hikmetli duayı da muhteva etmektedir. Bu iki ayet-i kerime Fahr-i Kainat İki Cihan Efendisi Sevgili Peygamberimiz'e (asm) Miraç Gecesi vahyedilmiştir. 

Bakara suresi Mushafta ikinci, nüzul (indirilme) sıralamasında 87. suredir, Medine’de nazil olmuştur. Kur’an-ı Kerim'in en uzun suresidir. 

Bakara Suresinin son iki ayeti hakkında Allah Rasulü (asm) şöyle buyurur:

“Bakara suresinin sonunda iki ayet vardır ki, bir gecede okuyana onlar yeter. Onu her türlü kötülüklerden korur.” 

Sevgili Peygamberimiz Efendimiz (asm) şöyle buyurdu:

"Dört şey Arşu'r-Rahman'ın altındaki hazineden (Cennet hazinelerinden) indirilmiştir. Bunlar Fatiha-i Şerif, Ayete'l-Kürsi, Sure-i Bakara'nın sonu (Amenerrasulü) ve Kevser Suresidir." 

Bu iki ayet-i kerimenin hikmet ve şifası sonsuzdur. Bu iki ayet-i kerime bize şifa ve zırhtır, bütün kötülüklerden ve tehlikelerden koruyan mübarek, tılsımlı ve bereketli bir duadır. 

Bu iki ayet-i kerime tüm İslam Alimlerinin bildiği, bize nesilden nesile aktardıkları hususlardır. 

Bir de iki hususu ben bizzat gözlemledim ve aktarayım. 

1-Amenerrasulü öğrenmek ve ezberlemek o kadar kolay ki, insan çocukken bunu en kolay öğrenebiliyor. Hatta hiç çaba göstermese, bir insan, ister çocuk, isterse büyük olsun, yatsı namazlarına camiiye gitse, cemaatle namazını kılsa, namaz sonrası okunan Amenerrasulü’yü birkaç kez dinlese, inşallah ezberler ve öğrenir. Ben zaten öyle öğrendim. Birkaç kez dinledim ve birkaç kez okudum ve kolayca ezberledim. Birkaç kişiden de duydum, aynı şekilde Amenerrasulü’yü dinlemek suretiyle kendiliğinden ezberlemişler. 

2-Birgün bir namaz sonrası Amenerrasulü dinlerken bir kişi beni cep telefonu ile aradı ve korkuttu. Bir nevi tehdit etti. Kısa süreliğine önce korktum. Ancak birden ruhuma bir ferahlık geldi ve “Ahmet ne diye korkarsın, o cep telefonu tam çaldığında,  Amenerrasulü’nde Allah’ın bizim Mevlamız,  koruyucumuz ve dostumuz olduğuna dair bölümü dinliyordun. Allah’ın koruduğuna kim zarar verebilir. Hiç kimse zarar veremez” diye düşündüm ve bundan sonsuz kuvvet buldum ve sonsuz nusret umdum. Elhamdülillah, umduğumu buldum. Şahsıma kimse zarar veremedi. Ve veremeyecek de.

Buna sonsuz iman ediyorum. Elhamdülillah. 

Bu iman her mü’min’de mevcut olmalıdır. 

Korkma Ey Mü’min Kardeşim! 

Tedbirini al, çalışmanı yap,  görevini icra et, Amenerrasulü’yü oku ve ondan sonra bir “bebek gibi huzur içinde hisset kendini.”

Bebekler, Allah’ın izniyle kendisini Anne ve Babasının sonsuz merhamet ve şefkatine teslim etmiştir ve o teslimiyetle korku duymazlar ve kendilerini emin hissederler. Anne ve Babaya o merhamet ve şefkati veren Sonsuz Merhamet sahibi olan Yüce Rabbimizdir. 

İşte biz Amenerrasulü ayetlerini okuduğumuzda ve içindeki duaları Yüce Rabbimize arz ettiğimizde, bir bebek gibi merhamete ve şefkate layık oluyor ve her türlü bela, fitne, musibet ve dertlerden kurtuluyoruz.  Elhamdülillah.

Şimdi bu iki ayet-i kerimenin mealini yazıyorum:

“Allah’ın elçisi ve müminler, Rabbinden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. “O’nun elçileri arasında ayırım yapmayız” ve “işittik, itaat ettik, bağışlamanı dileriz rabbimiz, gidiş sanadır” dediler.” (Bakara Suresi, 285)

“Allah hiçbir kimseyi, gücünün yetmediği bir şeyle yükümlü kılmaz; lehinde olanı da kendi kazandığıdır, aleyhinde olanı da kendi kazandığıdır. Rabbimiz! Unutur veya yanılırsak bizi cezalandırma! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme! Üstesinden gelemeyeceğimiz şeyleri boynumuza borç kılma! Bizi bağışla, ayıplarımızı ört ve bize rahmetinle muamele buyur! Sen bizim sahibimiz ve yardımcımızsın; artık inkârcı topluluğa karşı bize yardım et!” (Bakara Suresi, 286)

Evet, ayetlerin açıklamasından da anlaşıldığı üzere, Amenerrasulü iki kısımdır. 

285. ayet, iman, teslimiyet ve tevekkül ile ilgilidir. 

Öyleyse önce, iman, teslim ve tevekkül içerisinde olacağız. 

286. ayet bir duadır. Duadan önce de bizim kendimize çeki düzen vermemiz ve halimizi aynı bir bebek gibi saf ve temiz hale getirmemiz ile ilgilidir. Zaten bunu 285. ayetin tamamında ve 286. ayetin ilk kısmından anlıyoruz. Bu anlayışla dua gerekir. Saf ve temiz kalpli olmak, tevekkül ve teslimiyet içinde bulunmak duanın kabulü için mühimdir. 

286. Ayetin başında “Allah hiçbir kimseyi, gücünün yetmediği bir şeyle yükümlü kılmaz; lehinde olanı da kendi kazandığıdır, aleyhinde olanı da kendi kazandığıdır” tespiti mühimdir. 

Ne yapıyorsak kendimize. Allah ancak gücümüz nispetinde bizden çalışma ve çaba bekliyor. Ancak insan kendi lehine de, aleyhine de davranırsa, bu durumda sorumluluk insandadır. İnsan yanılabilir, hata işleyebilir. Hata ve yanılma içindeki insan hemen dua ile Allah’tan yardım isteyecek ki,  kurtuluşa ersin. Hata ve yanılma olmasa da, hayatta her daim tehlikeler ve sorunlar ile karşılaşılabilir. Bunun için de Allah’a sığınmak şarttır. 286. ayetin son kısmı zaten bu sığınmayı sağlayan duadır. 

Gelin hep birlikte şu duayı Bakara Suresinin son ayetinden ilham alarak Yüce Rabbimize arz edelim:

Ey Yüce Rabbimiz! Ey Merhametlilerin En Merhametlisi Allah’ım! Unutur veya yanılırsak bizi cezalandırma! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme! Üstesinden gelemeyeceğimiz şeyleri boynumuza borç kılma! Bizi bağışla, ayıplarımızı ört ve bize rahmetinle muamele buyur! Sen bizim sahibimiz ve yardımcımızsın; artık inkarcı (kafir) topluluk içinde bize yardım et! Münafık, zalim ve fasık topluluk ile karşılaştığımızda bize yardım et.

Amin.

Buraya kadar yazdıklarım ferden yardım istemektir.

Yüce Rabbimizden (cc) ferden ve şahıs olarak yardım dilediğimiz gibi tüm toplum olarak da içtima halinde de yardım dilemek şarttır. 

Bilindiği gibi, 6 Şubat 2023 tarihinden beri depremler sarsılıyoruz. Depremler sürekli meydana geliyor ve adeta son bir aydır depremle yatıyor, depremle kalkıyoruz. Ülkemizde yaşayan herkes depremlerden çok fazla korkuyor. Çünkü durmak bilmiyor sarsıntılar. 

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihli o depremde 50 bin civarında insanımız can verdi. Yüz bin civarında insanımız yaralandı. Yüzbinlerce ev, daire ve bina yıkıldı. 

Kahramanmaraş İlindeki deprem, civarındaki 10 İlde de yıkıma ve ölümlere neden oldu. 

Depremden sonra on binlerce artçı sarsıntı meydana geldi. Halen de gelmektedir. Sivas, Elazığ, Malatya, Kayseri  Niğde ve başka İllerde de depremler meydana geliyor.  Tüm Türkiye sarsılıyor. Bir de İstanbul’da deprem bekleniyor. Mazallah.

Yüce Rabbim (cc) tüm Ülkemizi ve tüm Dünya’yı depremlerden korusun. Tüm felaket, bela ve her türlü musibetlerden ferden ve içtimaen (topluca) Allah’a sığınmak şarttır. 

Bunun için tüm herkesi ve tüm halkımızı Amenerrasulü okumaya ve maddi yönden alacağımız tedbirler ile birlikte manen de tedbir almaya çağırıyorum.

Manevi tedbir Amenerrasulü'dür. Elhamdülillah. 

Nasıl ki yağmursuzluk ve kuraklık yağmur duasının vaktidir. Depremlerin meydana gelmesini önlemek için de toplum olarak Amenerrasulü’yü okumak da bu duanın vaktidir.

Vesselam. 

Yazarın Diğer Yazıları