Yeşilay, öğrencilerine tez desteği verecek

Yeşilay, üniversitelerde, enstitülerde ve araştırma merkezlerinde tütün-sigara, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji, kumar ve diğer bağımlılık türleri ile ilgili tez çalışması yapacak ve Yeşilay'ın bağımlılık çalışma alanlarına katkıda bulunacak yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık öğrencilerine burs desteği sağlayacağını duyurdu. Başvurular 31 Mart 2024'te sona erecek.

Yeşilay, bağımlılıklarla mücadelede ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülecek çalışmalara kaynak teşkil edebilecek, bağımlılık alanyazınını geliştirebilecek, politika ve eylem planlarının oluşturulmasına katkıda bulunabilecek bilimsel araştırmaların artmasına ve genç araştırmacıların yetişmesine katkıda bulunmayı hedefliyor. 

Buradan hareketle yola çıkan Yeşilay, bağımlılıkla mücadelede ulusal ve uluslararası düzeyde kaynak oluşturabilecek, sağlık bilimlerinden sosyal bilimlere kadar birçok alanda hazırlanacak nitel ve nicel araştırmaların desteklenmesi için 2014 yılından bu yana Lisansüstü Tez Araştırma Bursu Destek Programı ile bağımlılıklar alanında yapılacak tez çalışmalarına destek veriyor. 

Yeşilay, Yüksek Lisans öğrencilerine 12 ay süreyle 2.500 TL, Doktora ve Tıpta Uzmanlık öğrencilerine 18 ay süreyle 3.750 TL burs desteği verecek.

Burs programı için son başvuru tarihi 31 Mart 2024 Saat: 17.30 olarak açıklandı.

Yeşilay, Lisansüstü Burs Programı kapsamında Tütün Kullanımı ve Bağımlılığı, Uyuşturucu Madde Kullanımı ve Bağımlılığı, Alkol Kullanımı ve Bağımlılığı, Teknoloji Kullanımı ve Bağımlılığı ile Kumar ve diğer davranışsal bağımlılık türleri çalışma alanlarına yönelik tez çalışmalarını değerlendirmeye alacak.

Detaylı bilgi almak için internet adresi ziyaret edebilir.

Burs başvurusu ve burs süreç takibi için tıklayınız.
 

Bakmadan Geçme