Yenilikçi, yeniden yapılanma taslak planı için anket başladı

Büyükşehir Belediyesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TBB ve JICA katkılarıyla oluşturulan Yenilikçi Yeniden Yapılanma Planı taslağını duyurdu. Plan taslağına ve taslağa ilişkin anket çalışmasına Büyükşehir Belediyesinin internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Yeni Kahramanmaraş vizyonu doğrultusunda çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı’nın katkılarıyla “Yenilikçi Yeniden Yapılanma Planı” taslağı oluşturdu.  

6 Şubat depremlerine yanıt olarak hazırlanan planda; deprem hasarının ana hatları, gelecekteki kentsel yapıya ve arazi kullanımına ilişkin öneriler, aşamalı gelişim stratejisi ve önlem politikalarına ilişkin öneriler gibi konular bilimsel açıdan ele alınıyor. Hazırlanan taslak, katılımcı belediyecilik anlayışıyla kamuoyunun görüş ve önerilerine de sunuluyor. 

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; Yenilikçi Yeniden Yapılanma Planı taslağına, taslak plana ilişkin ankete ise internet adresinden ulaşılabileceği belirtildi. 

Gerçekleştirilen anket çalışması ışığında; şehir merkezindeki mevcut duruma katkı sağlanması, farklı bakış açılarının değerlendirilmesi, oluşturulan taslak eylem planının daha geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor.
 

Bakmadan Geçme