Ulusal Su Kurulu kuruldu

Resmi Gazetede yer alan 157 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile su kaynaklarının etkin yönetimi ve verimli kullanımı amacıyla üst düzeyde koordinasyon ve işbirliği sağlayacak Ulusal Su Kurulu kuruldu.

Ulusal Su Kurulunda yer alan kurum ve kuruluşlar şöyle;

Tarım ve Orman Bakanı başkanlığında,
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı,
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı,
Dışişleri Bakan Yardımcısı,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı,
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı,
İçişleri Bakan Yardımcısı,
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı,
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı,
Sağlık Bakan Yardımcısı,
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı,
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı,
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı,
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı,
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı ve
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı

Kurul, 12. Kalkınma Planı'nda da yer aldığı üzere yürürlükte olan Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu ile havza kurulları ve il su kurullarının daha etkin hale getirilmesi, kentlerde ve kırsalda su-gıda-enerji-ekosistem ilişkisini temel alan su arzına ilişkin kısa ve uzun vadeli plan, politika ve stratejilerin oluşturulmasının yanı sıra su yönetiminde etkin koordinasyon ile bütüncül yaklaşımın garanti altına alınması ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarda bulunacak.

Kurul, aynı zamanda su kaynaklarının koruma-kullanma dengesi gözetilerek verimli kullanılması, su politikalarının sürdürülebilir yapıya kavuşturulması, su tahsisinde arz talep dengesinin sağlanması, su kaynaklarının daha etkin korunması, geliştirilmesi, uygulamaların ve yatırımların kurumlar tarafından daha sıkı takip edilmesine yönelik çalışmalar yürütecek.

Su kaynaklarının kalitesinin ve miktarının korunmasına ilişkin hazırlanan planların uygulanmasında karşılaşılan sorunları çözüme kavuşturmak üzere faaliyetlerde bulunacak Kurul, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak tedbirleri de alacak.
 

Bakmadan Geçme