• Haberler
  • Ekonomi
  • Türkiye küresel yatırımcılar için çekim merkezine dönüştü

Türkiye küresel yatırımcılar için çekim merkezine dönüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin küresel yatırımcılar için bir çekim merkezine dönüştüğünü kaydederek, 'Doğrudan yabancı yatırımların, ülkemizin rekabet gücü kazanmasında, istihdamı artırmasında ve AR-GE ekosisteminin beslenmesinde kritik rol üstlendiği bilinciyle hareket etmeye devam edeceğiz.' dedi.

Bakan Kacır, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından Ankara'da düzenlenen "Küresel Yatırım Günleri" etkinliğinin açılışında yaptığı konuşmada, dünyanın küresel krizlerden geçtiği bugünlerde Türkiye'nin yatırım, üretim, istihdam, icat ve ihracat odaklı kalkınma yolculuğuna devam ettiğini söyledi. AR-GE, inovasyon ve üretim altyapıları, nitelikli insan kaynağıyla güçlü Türkiye'yi inşa ettiklerini belirten Kacır, "Geçtiğimiz yılı yüzde 4,5 gibi tahminlerin üzerinde büyümeyle tamamlamadık. Bu yılın ilk çeyreğinde ise Türkiye yüzde 5,7 ile Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü ülkeleri arasında lider, G20 ülkeleri içinde ikinci oldu. Ekonomimiz 15 çeyrektir kesintisiz büyüyor. İstihdam, 32,6 milyon kişi ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek düzeyine ulaştı." ifadelerini kullandı.

Kacır, son 12 aylık ihracatın 260 milyar doları ve mayıs ihracatının ise 24 milyar doları aşarak, Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ve yıllıklandırılmış ihracat düzeyine eriştiğini anımsattı. Şeffaf, sürdürülebilir, öngörülebilir politikalara dayalı ekonomi modeliyle başarı hikayesini ileriye taşıyacaklarını ifade eden Kacır, "İmalat sanayimizin rekabetçi, katma değer ve yüksek teknoloji odaklı dönüşümünü sağlayarak küresel değer zincirindeki rolümüzü perçinleyeceğiz. İlk kez Togg'da hayata geçirdiğimiz yeni nesil sanayi politikamızı yaygınlaştıracak, 5G teknolojilerinden uçan akıllı mobilite sistemlerine, bataryadan çip teknolojilerine, biyoteknolojik ilaçlardan yeni nesil uydu teknolojilerine pek çok alanda yatırımlar ve atılımlar gerçekleştireceğiz." dedi.

Yatırıma teşvik

Kacır, yatırım teşviklerinde yeni yaklaşımın ilk örneği olan teknolojik ve stratejik yatırımlara odaklanan Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) programını hayata geçirdiklerini, yatırımcıların uzun vadeli ve uygun koşullarda yatırım kredisine erişimini kolaylaştıran bu programla Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünü yükselttiklerini ve milli ekonominin yükselişini desteklediklerini söyledi.

Yüksek teknoloji ve katma değerli üretim

Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda Türkiye'yi yüksek teknolojili ve katma değerli üretimin adresi haline getirdiklerini anlatan Kacır, sanayide ikiz dönüşümü de adım adım gerçekleştirdiklerini ifade etti. Kacır, bu doğrultuda Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının katkılarıyla hazırlanan "Çelik, Alüminyum, Çimento ve Gübre Sektörleri için Karbonsuzlaşma Yol Haritaları" aracılığıyla bu stratejik sektörlerde alternatif teknolojilerin uygulanabilirliğini, beklenen emisyon düşüşlerini, gereken yatırımların ölçeklerini ve uygulanacak politikaları incelediklerini anlattı.

Sektörel yol haritaları

Sektörel yol haritaları geliştirerek geleceğe yönelik bir yaklaşım sunduklarını vurgulayan Kacır, Dünya Bankası işbirliğinde OSB'lerin Yeşil OSB'lere dönüşümünü hızlandırmak amacıyla "Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi" ve "Türkiye Yeşil Sanayi Projesi"ni hayata geçirdiklerini söyledi. Kacır, başta KOBİ'ler olmak üzere firmaların dijital dönüşümüne desteklerini güçlendirmek amacıyla 8,2 milyar avro bütçeli "Dijital Avrupa Programı"na katıldıklarını hatırlattı.

Sanayinin dijital dönüşümünde öncü rol üstlenen model fabrikaların sayısını da yakın dönemde 14'e çıkaracaklarını kaydeden Kacır, "Dijital ve Yeşil Dönüşüm Destek Programları ile özel sektörün ikiz dönüşüm yatırımlarına ivme kazandıracağız. Sanayinin dijital dönüşümü kadar kamunun dijital dönüşümünü de önceliklendiriyoruz. Vatandaşlarımıza, girişimcilere daha verimli, şeffaf ve maliyet etkin bir şekilde hizmet sunmak için fırsat olarak görüyoruz. Dijital Türkiye vizyonumuz doğrultusunda kamu hizmetlerinde dijital teknoloji araçlarını yaygınlaştırıyoruz. Binden fazla kurumun 8 binden fazla hizmetine tek bir noktadan ulaşma imkanı sunuyoruz. e-Devlet çalışmalarımızı yaygınlaştırarak kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde sunulmasına devam edeceğiz. 2024 yılı özel teması 'Yatırımı Kolaylaştırma ve Dijital Devlet' olarak belirlenen Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü Dünya Yatırım Raporu'nun e-Devlet uygulamalarının yatırım ikliminin güçlendirilmesindeki rolü açısından bize rehber olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Türkiye küresel yatırımcılar için çekim merkezi

Son 22 yılda inşa edilen siyasi ve makroekonomik istikrarın, modern teşvik sisteminin, bürokrasiyi azaltan ve iş ortamını iyileştiren yapısal reformların, yetenekli ve rekabetçi iş gücü ile iş yapma kolaylığı sağlayan mevzuat altyapısının sonuçlarına ilişkin Kacır, "Türkiye küresel yatırımcılar için bir çekim merkezine dönüştü. Doğrudan yabancı yatırımların, ülkemizin rekabet gücü kazanmasında, istihdamı artırmasında ve AR-GE ekosisteminin beslenmesinde kritik rol üstlendiği bilinciyle hareket etmeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz günlerde yayımladığımız 57 maddelik Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu Eylem Planı yatırımcıların karşılaştıkları sorunları çözme ve iş yapma ortamını daha da iyileştirmeye yönelik kararlılığımızın göstergesi. Türkiye uluslararası yatırımcıların sağlam ve dayanıklı yatırım ortağı olmaya devam edecek." dedi. 

Bakmadan Geçme