• Haberler
  • Eğitim
  • Türkçe ve dil eğitiminde iyi uygulamalar konferansı başladı

Türkçe ve dil eğitiminde iyi uygulamalar konferansı başladı

Millî Eğitim Bakanlığınca, Türkçe ve dil eğitiminde yenilikçi ve keşfedici yaklaşımların sunulması amacıyla gerçekleştirilen 'Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı', Ankara'da başladı.

Gazi Üniversitesi Mimar Kemaleddin Salonu'nda, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca desteklenen, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen YADEG Projesi kapsamında gerçekleştirilen konferansa Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad Demirli, Gazi Üniversitesi Rektörü Musa Yıldız ile akademisyenler, öğretmenler ve ilgili paydaşlar katıldı. 
 
Konferansın açılışında konuşan Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde dilin birleştirici ve bütünleştirici temel unsur olarak ön plana çıkmasının öneminden söz ederek, "Toplumun birbiriyle iletişimine, bu iletişimi anlamlandırma çabalarına ve kültür unsurlarının nesilden nesle aktarılmasına öncülük eder. Bu nedenle dil öğretimi, Türk Eğitim Sistemi'nin temel politikasıdır. Türk Eğitim Sistemi'nde Türkçe, eğitim süreçlerinde hem istifade edilen büyük bir kültür ve hazine hem de bilginin ve sanatın aktarımında kullanılan temel araçtır. Eğitimin her aşamasında Türkçe ve dil öğretimine, dilin doğru kullanımına hassasiyetle yaklaşılmaktadır." dedi. 
 
Türkiye Yüzyılı'nda eğitim sistemimizin kalitesini ve verimliliğini daha da artırmak amacıyla çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Şamlıoğlu, Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı süresince iş birlikleri ile katkı sunan, emeği geçen herkese teşekkür etti. 
 
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad Demirli de Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı vasıtasıyla dil eğitiminin tüm paydaşlarını iyi örnekler etrafında buluşturup iyi örnekleri yaygınlaştırmayı arzuladıklarını belirterek şunları söyledi: Başta öğretmen ve akademisyenlerimiz olmak üzere eğitim camiamızın heyecanla beklediği konferansımızın dil eğitiminde iyi uygulamaların, eğitimin öznesi olan öğrencilerimizin dil becerilerinin gelişimine katkı sunacağı; öğrenme ortamlarında, bilgi, beceri ya da davranış kazandırarak kişisel ve akademik gelişimlerini olumlu etkileyeceği hepimizin malumudur. Konferansımızda öğrenmenin odağında bulunan öğrencilerin nitelikli dil eğitimi alabilmesi maksadıyla en etkin, uygun ve verimli yöntemler, teknikler, stratejiler ve teknolojilerin geliştirilmesi için fikirlerin masaya yatırılması ve tartışılması teşvik edilecektir. İyi örnekler üzerinden dil öğretim sistemimizi geliştirmeyi hedeflediğimiz konferansımızda bilimsel temelleri olan, mantıksal çerçeveye oturmuş, etik kurallara uygun, etkisi izlenebilir, katılımcılığı önemseyen ve yenilikçi iyi uygulamalar sunulacaktır.  
 
Konferansla Bakanlık bünyesindeki öğretmenler ve akademisyenler tarafından geliştirilen Türkçe ve dil eğitimine yönelik özgün ve etkili iyi uygulamaların tespit edilmesi, yaygınlaştırılması, güncel, teknolojik ilerlemelere uygun olarak üretilen sınıf içi eğitim içeriklerinin belirlenmesi amaçlanıyor.
 
Konferansa dil eğitimi alanında uzman konuşmacılar, sahada yaptıkları iyi uygulamalarla fark yaratan öğretmen ve akademisyenler, bu alanda hazırladıkları poster sunumlarıyla genel müdürlük temsilcileri ve Gazi Üniversitesi öğrencileri katıldı. 
 
Ana teması "Türkçe ve Dil Eğitiminde Yenilikçi ve Keşfedici Yaklaşımlar" olarak belirlenen konferansın alt temalarını ise dil eğitiminde "Aktif Öğrenme Stratejileri, Erken Çocukluk Dönemi Uygulamaları, İçerik Temelli Öğretim Modelleri, Kapsayıcı Eğitim Uygulamaları, Mesleki Yabancı Dil Öğretimi, Ölçme ve Değerlendirme, Yapay Zekâ Kullanımı" oluşturuyor. Konferansta bu alt temalar kapsamında 93 sözlü sunum, 38 poster sunum, stantlar, atölye çalışmaları ve paneller yer alıyor.
 
24 Mayıs'a kadar sürecek konferansta "Dil Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme", "Dil Eğitiminde Teknoloji ve Yapay Zekânın Kullanımı" ile "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve Dil Eğitimi" temalarında üç panel oturumu düzenlenecektir. Konferansın ikinci günü ise Türkçe, yabancı dil ve dil becerilerinin ölçülmesine yönelik beş atölye çalışması yapılacak.
 
Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı detaylı program, paneller ve atölyelere dair bilgilere https://dilegitimindeiyiuygulamalar.meb.gov.tr/ web sayfasında "Program" sekmesinden ulaşılabilir.
 

Bakmadan Geçme