Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesinin desteklenmesine ilişkin karar yayınlandı

Resmi Gazete'de yer alan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesinin Desteklenmesine İlişkin Karar ile işlenmeyen ve nadasa bırakılan araziler ile işlemeli tarıma uygun olmayan alanlardaki bitkisel üretimin artırılması yönelik projelerin desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Hibe destekleri 1.1.2024-31.12.2024 tarihlerini kapsayacak.

Karar kapsamında aşağıda belirtilen konuları içeren projelere hibe ödemesi yapılacak:

İşlenmeyen veya nadasa bırakılan arazileri, uygun münavebe planı ve ekim yöntemleri kullanmak suretiyle tarımsal üretime kazandırmak.

İklim değişikliğini dikkate alarak, uygun çeşitlerle öncelikle yağlı tohumlu bitkiler, baklagil ve hububat İle sebze üretimini geliştirmek.

İşlemeli tarıma uygun olmayan arazilerde, katma değeri yüksek bitki türlerinin üretimini artırmak.

Doğal ekolojilerinde var olan bitki türlerinin aşılama, çeşit değişimi ve benzeri teknik uygulamalarla birim alandan elde edilen verimini artırmak.

Hibe oranları destekleme konuları için proje toplam bedelinin azami yüzde 75 'i olarak uygulanacak. Karar kapsamında sağlanacak hibe ödemelerinden gerçek veya tüzel kişiler yararlanabilecek.

Yapılacak ödemeler, 2024 Yılı Yatırım Programı kapsamında Bakanlığın Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesinin alt projesi olan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Alt Projesine tahsis edilen sermaye transferleri ödeneğinden karşılanacak.
 

Bakmadan Geçme