Orta hasarlı binalar için yeni süreç başladı

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta orta hasarlı binaların güçlendirilmesi yönünde yapılması gerekenler, düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile ilçe Belediye Başkanlarının katılımıyla düzenlenen basın toplantısında yapılması gerekenler tek tek sıralandı.

Kırmızı bölge olarak tanımlanan alanların dışarda tutulduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Vatandaşlarımız ve hak sahipleri, orta sahalı binaların güçlendirilmesini isteyen, talep eden hak sahipleri, malikler, ilçe belediyelerimize birazdan söyleyeceğim şartlar çerçevesinde müracaat edecekler. Ve bu şartları taşıyan değerlendirme sonucunda da güçlendirme ruhsatı alıp binalarını güçlendirebileceksiniz. 

Birincisi burası tabii kat mülkiyetine tabi olan bir üs olduğu için mutlaka kat mülkiyeti kanununa göre bir rıza belgesi alınması gerekiyor. Çünkü kat maliklerin rızası olmadan bu binaların güçlendirilmesi mümkün değil. Burada kat mülkiyeti kanununda yüzde 80’lik yani beşte dörtlük bir çoğunluk gerekiyor. Öncelikle bu kararı alacaklar ve biz binamızı güçlendirmek istiyoruz diyecekler. 

İkinci husus imar kanununun 21 ve 22. maddelerinde ön görülen şekilde güçlendirmeye esas projeleri hazırlayacaklar ve belediyeye müracaat edecekler. Burada özellikle şunu söylüyorum. İmar kanununda tabii ki birçok proje var. Bu projelerden o binanın güçlendirmesini gerektiren projeler hazırlanacak. Ve burada da belediyelerimizle tam mutabakat sağladık. Kanunda öngörülen dışında farklı yerlerden proje veya başka belge, bilgi istemeyecektir. Çünkü İmar Kanunu'nda bir güçlendirme için ne belge işleniyorsa, hangi projeler işleniyorsa ve tekrar altını çizmek istiyorum, sadece güçlendirmeyi gerektiren projeler hazırlanıp belediyeye müracaat edilecek. 

Burada en önemli hususlardan biri tasarım gözetmeni zorunluluğu süreçleri de en büyük sorun alanlarından biri tasarım gözetmeni, mecburiyettir. Bundan hizmet alınmaz. Burada Türkiye'de sınırlı bu konuda hizmet veren firmalar ya da muhalifler olduğu ifade edildi. Bunun da süreci zorlaştırdığı ifade edildi. Bakanlığımızı bu konuda yapmış olduğu düzenlemeye göre üniversitelerin herhangi bir üniversitenin en az yüksek lisans yapmış ve halen öğretim görevlisi veya öğretim üyesi sıfatına haiz birinden bu hizmet alınarak da bu şartın yerine getirebilmesi mümkündür. 

Dolayısıyla sadece o sınırlı olan firmalardan almak mecburiyetinde olduğu ifade edilen ve bu alanda önemli bir sorun olduğu ifade edilen bu husus da bakanlığın yapmış olduğu düzenlemeyle aşılmış oldu. Kaldı ki böyle bir zorunluluk sadece yüksek tatlı binalar için gerekli. Sanki bütün binalar için böyle bir şart var gibi bir algı da yaratılıyor. Bu doğru değil. Burada da 27 metrenin üzerindeki ya da 9 katın üstündeki binalar için böyle bir mecburiyet var. Bunların dışında böyle bir mecburiyet de yok. 

Ayrıca bu süre içerisinde de bu müracaatlarda tabii ki yapı denetimiyle de ilişki kurulacak. Ve bunları belediyemiz inceleyecek, incelediğinde kanunda ön görülen 15 gün içerisinde eksik belgeleri varsa hak sahiplerine bildirecek. Eğer yoksa en geç bir ay içerisinde kanun öngördüğü süre içerisinde ruhsatı vermiş olacak. Bu süre içerisinde güçlendirme ruhsatı alanlar güçlendirme ruhsatı bittiğinde tabii yapı kullanım izni verilmiş olacak. Yapı kullanım izni verildiğinde de belediyelerimiz bunları ilgili kurumlara bildirmesi gerekiyor. Çünkü orta sahalı binalar, baştan ifade ettiğim gibi Tapu kütüğünün beyanlar hanesinde yer aldığı için ancak bu ifadenin bir yapı kullanma iznine bağlı olarak oraya bildirim sonucunda bu ifadenin kalkabileceğini özellikle belirtmek istiyorum. 

Orta hasarlı olarak kayıtlanmış bir binanın ruhsat almadan güçlendirilmesi mümkün değildir. Eğer böyle bir süreç işlenilmiş olsa bile bunlar ruhsatsız anlamına geleceği için bu öngördüğüm yani kanun öngördüğü süre sonunda bunların yıkımı gündeme gelecek, hak sahipleri mağdur olabilir. Dolayısıyla ruhsat almaksızın güçlendirmeye girmemelerini bir kez daha önemle buradan hatırlatmak istiyorum. 

Bu saydığım şartlar içerisinde bu süreçlerin Yürütülüp yürütülmediği konusunda bakanlığımız, Çevre İl Müdürlüğü aracılığıyla da bunların dökümanlarını, takibini yapacak. Eğer burada bir aksama vesaire varsa bunlarla ilgili gerekli tedbir ve düzenlemeleri de almış olacak. 

Biz bugünden itibaren güçlendirilmesi mümkün olan orta sahalı binaların ruhsat süreçleriyle ilgili sahada olan veya iddia edilen belirsizliği veya bu konuda farklı uygulamaları da ortadan kaldırmış oluyoruz. Bakanlığımız da bu konuda bu söylediğim şartlar çerçevesinde bir yazıyı Belediyelerimize göndermiş olacak.”
 

Bakmadan Geçme