MÜSİAD'ın güçlü hinterlandı girişimcilere açılıyor

Genç MÜSİAD tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi'nin (UGİK'24) 'Global Harmony' temasıyla gerçekleşti. Kongrede konuşma yapan Genç MÜSİAD Başkanı Cahit Ertemel, 'Bizim tüm dünyayı saracak bir uyumu içimizden çıkartmamız, ülkemizden başlayarak yaymamız gerekiyor. Tarihimizin bize verdiği manevi miras başta olmak üzere bu ülkenin sahip olduğu pek çok şans var' dedi.

Globalleşen dünyada çağın gerektirdiği vizyoner iş insanı ruhu ve bakış açısına sahip gençlerin yetişebilme misyonuyla faaliyetlerini sürdüren Genç MÜSİAD, UGİK’24 ile birçok değerli iş adamı, girişimci ve karar vericiyi bir araya getirdi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi destekleri ve Genç MÜSİAD ev sahipliğinde bu yıl 8.’si düzenlenen UGİK, “Global Harmony” ana temasının taşıyıcıları olan; “Simplicity”, “Harmony” ve “Opportunity” başlıkları ile günümüz iş dünyasına önemli bir perspektif sundu.

Kongrenin açılış konuşmasını gerçekleştiren MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, UGİK’in Türkiye vizyonu içinde görev alacak gençleri şimdiden geleceğe hazırlamayı hedeflediğini söyledi. Genç MÜSİAD’ın, MÜSİAD’ın geleceğinin teminatı olduğunu belirten Asmalı, “Genç MÜSİAD, kurulduğu günden bugüne yaptığı çalışmalarla, düzenlediği etkinlikler ve kapsamlı faaliyetleriyle her zaman vizyoner bir bakış açısına sahip oldu. Genç MÜSİAD’ın Türkiye Yüzyılı vizyonuyla birlikte başlattığı Ticari Diplomasi Atölyesi takdire şayan bir proje olarak dikkatimizi çekiyor. Adeta bir girişimcilik merkezi gibi çalışan Genç MÜSİAD’ımız sektöre yeni ticari diplomasi uzmanları katmak için beşerî sermayeye katkıda bulunacak kaliteli çalışmalar yapmaktadır” dedi.

Asmalı: “Filistin kırmızı çizgimizdir”

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, son dönemde ortaya atılan MÜSİAD üyelerinin İsrail ile ticaret yaptığı iddialarını net bir dille yalanladı. Asmalı sözlerine şöyle devam etti: “Son zamanlarda yaptığımız bu yardımları ve kampanyaları karalama yönünde birtakım çabalar var. MÜSİAD üyelerini töhmet altında bırakan çeşitli söylemler ortaya çıkabiliyor. Üyelerimizin İsrail devletiyle 7 Ekim’den sonra ticaret yaptığını öne sürmeleri de bu iddialar içindeki en vahim olanları. Bu program vesilesiyle bir kez daha belirtmek isterim ki; böyle bir durum söz konusu değil. Oradaki ticareti ikiye ayırmak lazım. Birincisi İsrail işgali altındaki bölgelerde ticaret yapılan Arap Müslüman iş adamları ile yapılan ticaret, ikincisi siyonizm destekçisi yahudilerle yapılan ticaret. Biz birinci kapsamda yapılan ticarete; orada 7 milyona yakın Filistinli kardeşimizin temel ihtiyaçlara erişimi için yapılmasının sakıncası olmadığını ifade ediyoruz. Ama ikinci kapsama giren ticareti asla doğru bulmuyor ve yapılmaması gerektiğini buradan ifade ediyorum. Öte yandan ülkemizdeki samimi ve iyi niyetli gençlerimizi Filistin davasına sahip çıkmaya teşvik ediyor ve bunu destekliyoruz. MÜSİAD olarak farklı saiklerle odağı başka yönlere çevrilmek istenen gençlerimizi koruyacak ve değerlerimizi birlikte savunacağız.

Genç MÜSİAD Başkanı Cahit Ertemel: UGİK 2024’te temamız The Global Harmony

UGİK ile gençlerin iş dünyasındaki gelecek vizyonunu aktardıklarını belirten Genç MÜSİAD Başkanı Cahit Ertemel, kongrenin temasına atıfta bulunarak ise şunları kaydetti: “Bizim tüm dünyayı saracak bir uyumu içimizden çıkartmamız, ülkemizden başlayarak yaymamız gerekiyor. Tarihimizin bize verdiği manevi miras başta olmak üzere bu ülkenin sahip olduğu pek çok şans var. Ama gerçekten, belki de en önemlisi işte bu salonda bir temsilini gördüğümüz beşerî servetimiz. Yolumuz, MÜSİAD çınarının gölgesinde sürekli yaptığımız, memleketimizin hedefleri ile aynı ufka bakan ticari çalışmaları arttırarak gerçekleştirmek. Bugün büyük MÜSİAD Ailesi neredeyse ülkemizin gayri safi milli hasılasının dörtte birini oluşturmakta. Uzay sanayisinin, yapay zekanın, ileri teknolojinin tüm dengeleri değiştirdiği, bunun yanında; sürekli azalan kaynakların, savaşların başta bizim bölgemizde tekrardan canlandığı zamanlardayız.”

GM2 ile MÜSİAD’ın güçlü hinterlandını girişimcilere açıyoruz

Girişimcilere verdikleri önemi göstermek amacıyla bu dönem derneğin içinde yer alacak Genç MÜSİAD Girişimcilik Merkezi GM2’nin lansmanını yaptıklarını belirten Cahit Ertemel, “Girişimcilik Merkezimizin amacı; girişimlerin MÜSİAD’ın sahip olduğu bilgi, sermaye ve bağlantılar ile büyüyüp globalleşmesidir. En önemli misyonu ise MÜSİAD’ın güçlü hinterlandını girişimcilere açıp girişimlerin cirosunu artırmak ve dünyaya açılmalarına destek olmaktır. Ekosistemde yer alan tüm paydaşlar ile bağlantısı olacak bu merkezimiz, odaklandığı alan ve çalışma sistemi ile bir ilk olacaktır. Buradaki ana hedefimiz İstanbul’u dünyanın en önemli girişimcilik merkezlerinden biri haline getirmektir” dedi.

500 milyon dolardan fazla katkı sağladık!

Genç MÜSİAD olarak, kolektif girişimciliğin bayrak taşıyıcısı olduklarını kaydeden Ertemel sözlerini şöyle tamamladı: "Genç Ticaret Elçileri projesi ile ülkemizde bulunan uluslararası öğrencilere dış ticaret eğitimi verip firmalarla buluşturarak, ülkemiz ihracatına şimdiye kadar 500 milyon dolardan fazla katkı sağladık. Yapay zekada, dijital çözümlerde, siber güvenlikte, akıllı tarımda, katma değerli sanayi ve üretimde bu bayrağı gençler olarak, Türkiye ve başka ülkelerde ticaretimizle taşıyacağız. 30 yaş altı 38 milyonun üzerinde gencin olduğu çok kıymetli bir ülkeyiz. Dünya genelinde 400 milyar liraya ulaşmış bilişim teknolojileri ekonomisine, bu yaş grubu gençlerimizin katılması ülkemizi çok ileri taşıyacaktır. İşte bu yüzden ana odağımız girişimcilik." Dedi.

Bakmadan Geçme