KOBİ'ler için Kredi Garanti Limiti artırıldı

Resmi Gazete'de yer alan 7550 Sayılı Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile kredi garanti sistemi kapsamında KOBİ başına kullanılabilecek kredi garanti limitlerinin arttırılması kararlaştırıldı.

Karara göre bir KOBİ'nin kredi garanti sisteminden kullanabileceği kredi garanti limiti 100 milyon TL'den 150 milyon TL'ye çıkarılırken bu rakam KOBİ dışı büyük işletmeler için de 350 milyon TL'den 500 milyon TL'ye yükseltilecek.

Öte yandan karara eklenen geçici hükümle KOBİ tanımı dışında olan ancak yeni yönetmelikle KOBİ tanımına dahil olan işletmelere 31 Aralık 2023 tarihine kadar “KOBİ dışı işletmeler” için belirlenen kredi garanti limitlerinden yararlanabilme imkânı tanınacak.
 

Bakmadan Geçme