KİPAŞ Kağıt'tan asılsız iddialara sert yanıt

KİPAŞ Holding, Batı KİPAŞ Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. Söke Şubesi hakkında çıkan asılsız iddialara sert yanıt verdi. Yapılan açıklamada, 'Hiçbir dayanağı olmadan kamu yararı gözetilmeden sırf maddi çıkar uğruna asılsız haberleri hazırlayan, yayınlayan ve yayan tüm kurum ve şahıslara karşı her türlü yasal yollara başvuracağımızı da kamuoyunun bilgisine arz ediyoruz.' İfadelerine yer verildi.

KİPAŞ Kağıt’tan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Söke OSB Mahallesi, 6. Sokak No:2 Söke/AYDIN adresinde BATI KİPAŞ KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. – SÖKE ŞUBESİ ünvanıyla Kağıt ve Elektrik Üretimi konularında faaliyet göstermektedir. Fabrikamız sınırları içerisinde 22000 m3/gün kapasiteli (fiziksel, kimyasal, ileri biyolojik arıtma kademelerine sahip) arıtma tesisimiz bulunmaktadır.

Atıksu arıtma tesisimiz Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 13.3 kapsamında belirtilen sınır değerleri aşmayacak şekilde işletilmektedir. Atıksu arıtma tesisinde arıtılan atıksuya ilişkin veriler Sürekli Atıksu İzleme Sistemi (SAİS) ile 7 gün 24 saat izlenmekte ve veriler T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezine iletilmektedir. 

Bakanlık tarafından takip ediliyoruz

Ayrıca ek olarak herhangi bir yasal zorunluluğumuz olmamasına rağmen Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS) üzerinden başvuruda bulunduğumuz MELBES (Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi) sistemi üzerinden atanan akredite laboratuvarlar tarafından 15 günde 1 olmak üzere numune alınarak analiz edilmektedir. Analiz sonuçları T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sistemine beyan edilmektedir. 

Tüm veriler, talep eden her vatandaşımızla paylaşılıyor

Ayrıca arıtma tesisimizin kendi özelinde tüm atıksu parametrelerini ölçebildiğimiz bir atıksu kontrol laboratuvarımız bulunmaktadır. 7 gün 24 saat laboratuvar personelleri çalışmakta ve arıtma tesisinde bulunan tüm kademelerden numuneler alınarak kontrolleri sağlanmaktadır. Arıtma tesisi çıkış sularımız, deşarj kriterlerine tamamen uygundur. Konu ile ilgili olarak tüm arıtma değerlerimiz aleni olup, bu değerlere ilişkin bilgi ve belgeleri talep eden her vatandaşımıza verebilecek durumda olduğumuzu kamuoyuna bildiririz.

Haksız kazanca hiç bir zaman aracı olmadık

Ayrıca tamamen maddi çıkar sağlamak amacıyla başlatılan bu iftira kampanyasının kötü niyetli bir proje olduğu açıktır. Haksız kazanca hiçbir zaman aracı olmayan firmamız yöre halkı ile karşı karşıya getirilip yıpratılmak istenmektedir. Hiçbir dayanağı olmadan kamu yararı gözetilmeden sırf maddi çıkar uğruna asılsız haberleri hazırlayan, yayınlayan ve yayan tüm kurum ve şahıslara karşı her türlü yasal yollara başvuracağımızı da kamuoyunun bilgisine arz ediyoruz.”
 

Bakmadan Geçme