• Haberler
  • Ekonomi
  • Kamuda tasarruf tedbirleri, TBMM plan ve bütçe komisyonunda

Kamuda tasarruf tedbirleri, TBMM plan ve bütçe komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Teklifin ilk imza sahibi AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, komisyona, teklife ilişkin bilgi verdi.

Enflasyonun bütün ekonomilerin en önemli problemi olduğuna işaret eden Kırkpınar, salgın ve Ukrayna-Rusya savaşının ardından meydana gelen 6 Şubat depremlerinin ülke ekonomisi üzerinde olumsuz etki oluşturduğunu söyledi. Ekonomi yönetiminin bu durumu ortadan kaldırmaya yönelik adımlar attığını anlatan Kırkpınar, iktidarın ilk hedefinin kalıcı refahın sağlanması olduğunu vurguladı.

Bunun için sıkı para ve maliye politikası uygulandığını, yapısal reformlarla desteklendiğini ifade eden Kırkpınar, ekonomi programının bir yıllık uygulama sonucuna bakıldığında programın çok iyi şekilde çalıştığını dile getirdi. Kırkpınar, şunları kaydetti: "Buradan hareketle hazırladığımız bu teklifimizle, mali disiplini güçlendirmek amacıyla uygulamaya konulan maliye politikası çerçevesinde, kamuda tasarrufun artırılması, tasarruf kültür ve bilincinin yaygınlaştırılması ciddi şekilde önem arz ediyor. Bu bağlamda kamuda tasarruf anlayışına riayet edilmesi ve kaynakların rasyonel bir şekilde kullanımı elbette bir gereklilik arz ediyor. Teklifle, öncelikle kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanımına yönelik düzenlemelerin yapılması, bunun yanı sıra bazı kanunlarda değişiklik ve düzenlemelerin de hayata geçirilmesi öngörülmektedir. Yine Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği bir kısım kanunlarla ilgili de düzenlemeler yapıyoruz."

Komisyonda, milletvekilleri, teklifin tümü üzerinde görüşlerini dile getiriyor.

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, teklifin, kamuda tasarruf ve verimliliğe ilişkin içerik taşımadığını, "algı oluşturmaya" yönelik olduğunu savundu.

Vergi ve adaletin ülkenin en can alıcı konuları olduğunu dile getiren Türeli, "Bugün ülkedeki milyonlarca insanın canını yakan, milyonlarca insanı yoksullaştıran bir süreç var ve bu konuda 22 yılda atılmış hiçbir adım yok, tasarruf paketinde de yok." ifadelerini kullandı.

Dün 3 işçi konfederasyonunun ortak bir açıklama yaptığını anımsatan Türeli, "Türkiye, 'Acaba emekli kök aylıkları taban aylık seviyesine çıkacak mı refah payı gelecek mi asgari ücrete zam olacak mı?' diye oturup kalkıyor, biz burada önümüze gelen pakette bir şeyler konuşuyoruz. Bunların Türkiye'nin gerçek sorunlarıyla ilgisi yok." diye konuştu.

Teklifle genel aydınlatma giderlerinin karşılanması için belediye ve il özel idarelerinin vergi gelirleri payından yapılacak kesinti oranının artırıldığını anlatan Türeli, "Sadece CHP'li belediyeler değil, tüm belediyeler için bu son derece yanlış bir uygulama, böyle tasarruf olmaz. Belediyelerin elini kolunu bağlarsınız. Bu madde kanun teklifinden çıkartılmalı." dedi.

Türeli, kamuda yürütülen görevler nedeniyle ödenecek ücretlere yönelik düzenlemenin tüm üst düzey bürokratları kapsamasını ve ödeme tutarının asgari ücretle sınırlı tutulmasını istedi.

Şu parti, bu parti meselesinin olmadığını düşünüyorum

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, partisinin sadece "torba kanun" tekliflerine yönelik değil kaliteli yasama çalışmaları için İçtüzük değişikliği görüşünü benimsediğini belirtti.

Kamudaki üst düzey görevlilerin ücretlerine yönelik hükmü olumlu olarak değerlendiren Kalaycı, genel aydınlatma giderleriyle ilgili mahalli idarelerin genel bütçe vergi gelirlerinden yapılan kesinti oranlarına yönelik düzenlemeyi de olumlu bulduklarını anlattı. Kalaycı, "Şu parti, bu parti meselesinin olmadığını düşünüyorum. Çünkü neticede her siyasi partinin yönetiminde olan mahalli idareler var." diye konuştu.

Tasarruf tedbirlerine uyum sağlanması için disiplin hükümleri getirilmesinin doğru olduğunu dile getiren Kalaycı, düzenlemenin, tasarruf tedbirlerine uyumun etkinleştirilmesine katkısı olacağına işaret etti.

MHP'li Kalaycı, Kamu İhale Kanunu'na yönelik hükümlere değinerek, "Kamu İhale Kanunu'nu baştan sona değiştirmemiz gerekiyor. Bir istisnalar kanunu haline geldi. MHP olarak reformlarla Kanun'un güncellenmesini, gelişen şartlara göre her kurumun ihtiyacını karşılayabilecek bir düzenleme haline gelmesini savunuyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Kamudaki denetim personelinin gündelik ve konaklama ücretlerinin artırılmasını isteyen Kalaycı, "Verilen konaklama ücretiyle bırakın büyükşehirleri, Anadolu'daki diğer şehirlerde dahi makul bir konaklama sağlanması mümkün değil." dedi.

Etkinlik ve verimlilik artışı ile verimsiz harcamaların tasfiyesi önem arz ediyor

AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, teklifle mali disiplinin güçlendirilmesi, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla uygulamaya konulan maliye politikası çerçevesinde kamuda tasarrufların artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Teklifin amaçlarını sıralayan Altınsoy, "Mali disiplini güçlendirmek, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla uygulamaya konulan maliye politikası çerçevesinde kamuda tasarrufların artırılması ve bu bağlamda harcama kontrolü önem arz etmektedir." diye konuştu.

Altınsoy, kamu kaynaklarının azami tasarruf prensipleri doğrultusunda kullanılmasını sağlamak ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmak üzere alınacak tasarruf tedbirlerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, genelgedeki tedbirlerin uygulanmasının hassasiyetle takip edileceğini, denetleneceğini ve raporlanacağını söyledi. Altınsoy, bunlara ilave olarak kamu harcamalarında etkinlik ve verimlilik artışı ile verimsiz harcamaların tasfiyesinin önem arz ettiğine işaret etti.

Kanun teklifinin maddelerine ilişkin de komisyona bilgi veren Altınsoy, düzenlemenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Öte yandan Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri Veli Küçük, teklifin avukatlara yönelik hükmüne ilişkin değerlendirmesinde, düzenlemenin, avukatlığa, ruhunda olmayan sorumluluklar yüklediğini belirtti. Küçük, "Şu an 190 bin avukatın, 26 bin stajyer avukatın olduğu ülkemizde bu düzenleme, avukatların muhbir gibi algılanmalarına sebebiyet verebilecek içeriği dolayısıyla çok olumsuz etkiye ve algıya yol açmıştır." ifadelerini kullandı.
 

Bakmadan Geçme