Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesi'nde yerinde dönüşüm süreci başlıyor

Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesi'nde yer alan işyerleri, orta-ağır hasarlı veya yıkılmış olarak tespit edilen maliklere yönelik Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yerinde dönüşüm süreci başlattı. Son başvuru tarihi 8 Şubat 2024 olarak duyuruldu.

Yıkılmış veya orta-ağır hasarlı işyeri maliklerinin, hak kaybı yaşamamaları adına 08.02.2024 tarihine kadar Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne veya Sanayi Sitesinde bulunan Dönüşüm Ofisine başvurmaları gerekiyor.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “06.02.2023 tarihli depremler dolayısıyla Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesinde yer alan işyerleri yıkılmış veya orta-ağır hasarlı olarak tespit edilen maliklerin; bölgenin afet bölgesi ilan edilmesine dair kararın yayımından itibaren bir yıl içerisinde (08 Şubat 2024 tarihine kadar) talep etmesi ve yapım işleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına muvafakatname vermesi halinde, borçlandırılmak suretiyle işyerlerinin yerinde yeniden inşası, mülkiyet devri aranmaksızın Bakanlıkça yaptırılabilecektir.

Afet Bölgelerinde Sanayi Alanları İle Sanayi İşyerlerine İlişkin Yönetmelik kapsamında değerlendirilen ve uygun görülen talep sahiplerinin taahhütnamelerinin alınması sonrasında diğer işlemler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca yürütülecektir.

Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesi Yerinde dönüşüm sürecinin, bütçe imkanları doğrultusunda en kısa sürede tamamlanması hedeflenmekte olup, yıkılmış veya orta-ağır hasarlı işyeri maliki vatandaşlarımızın hak kaybı yaşamaması için;

08/02/2024 tarihine kadar Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğümüze veya Sanayi Sitesinde bulunan Dönüşüm ofisine müracaat etmeleri gerekmektedir.”
 

Bakmadan Geçme