Kahramanmaraş Barosu, Uluslararası Ceza Mahkemesine suç duyurusunda bulundu

Kahramanmaraş Barosu, Gazze'de yaşanan olaylarla ilgili olarak İsrail'i soykırımla suçlamak amacıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) resmi bir suç duyurusunda bulundu. Baro Başkanı Av. Burak Gül, imzasını taşıyan suç duyurusunda, İsrail'in Gazze'de işlediği iddia edilen suçlara dikkat çekti.

Baro Başkanı Gül, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sivilleri hedef aldığı ve uluslararası hukuka aykırı olduğu iddiasında bulundu. 

Gül, bu eylemlerin soykırım kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunarak, UCM'nin bu konuda adil bir soruşturma yapmasını talep etti.

Gül, başvurusundan satır başları şöyle: “İsrail Yönetimi ve Silahlı Kuvvetlerinin; Gazze/Filistin’e yönelik halen devam etmekte olan saldırıları neticesinde sivil halkı, hastaneleri acımasızca hedef aldığı, soykırım, insanlığa karşı suçları ve savaş suçları işlediği gazete ve televizyonlarda yayınlanan haber ve görüntüler neticesinde İsrail’in yaptığının soykırım olduğunu ortaya koymuştur.

UCM Statüsünün 7. Maddesine göre; adam öldürme, yok etme, köleleştirme, halkı göçe ya da nakle zorlama, uluslararası kamu hukukunun temel hükümlerine aykırı olarak hapsetme veya bedensel hürriyeti ağır bir şekilde ortadan kaldırma, işkence, zulmetme, cinsel özgürlük aleyhine fiillerde bulunma, vatansız bırakma, kişileri ortadan kaldırma ve diğer fiziki ve ruhi sağlığa zarar verici filler birer “insanlığa karşı işlenen suç” olarak kabul edilmiştir.

Bu anlamda insanlığa karşı suçların devlet görevlileri ya da devlet adına hareket eden kişilerin açık veya örtülü desteği ve teşvikiyle işlenebilecek bir suç olduğu da ortadadır. İsrail, Gazze/Filistin’de tam anlamıyla ve açık bir biçimde “sivil halkı” hedef almış ve uluslararası insancıl hukukun silahlı bir çatışmada sivillerin en geniş ölçüde korunması ve bu korumaya yönelik önlemlerin alınması gerektiği ilkesini hiçbir şekilde dikkate almamıştır.

Birleşmiş Milletler üyesi olan İsrail’in, Filistin topraklarına ve sivil halkına saldırılarda bulunurken, Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın 2.Maddesinin 4.Fıkrasındaki “Tüm üyeler, uluslararası ilişkilerinde gerek herhangi bir başka devletin toprak bütünlüğüne ya da siyasal bağımsızlığa karşı, gerek Birleşmiş Milletlerin Amaçları ile bağdaşmayacak herhangi bir biçimde kuvvet kullanma tehdidine ya da kuvvet kullanılmasına başvurmaktan kaçınırlar.’’ hükmüne de aykırı hareket ederek uluslararası hukuku yok saydığı açıkça görülmektedir.”

Kahramanmaraş Barosu'nun suç duyurusu, bölgedeki gelişmelerin uluslararası hukuk alanında nasıl bir yansıma bulacağı konusunda dikkatleri çekti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, suçlamaları değerlendirmek üzere olayları inceleyecek ve taraf tarafların görüşlerini alarak adil bir karar vermeye çalışacak.
 

Bakmadan Geçme