• Haberler
  • Yaşam
  • Kadın erkek eşitliğine duyarlı gösterge sayıları artırıldı

Kadın erkek eşitliğine duyarlı gösterge sayıları artırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçelemeyi aktif uygulayan 23 OECD ülkesinden biri olduğunu belirterek, 'Bugün, uluslararası kuruluşların Türkiye'yi kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçe uygulayan ülkeler arasında göstermesi, kat ettiğimiz bu mesafenin en önemli kanıtlarındandır.' dedi

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının eş faydalanıcı olduğu, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) ortaklığında hayata geçirilen "Türkiye'de Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması Projesi" kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, bir otelde "Türkiye'de Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması Projesi Uluslararası Konferansı" düzenlendi.

Fırsat eşitliği sağlamaya yönelik sosyal politikalar geliştiriyoruz

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında kadına yönelik ayrımcılık ve şiddete karşı sağlam tedbirler alan Türkiye'nin her alanda kadını güçlendiren bir siyaset anlayışıyla hareket ettiğini aktardı.

Türkiye'de bütün siyasi ve idari birimler, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün katılımıyla, kadınların temsil alanının genişletildiğini anlatan Göktaş, kadınların güçlenmesine yönelik düzenlemelerin uluslararası standartlarda belirlenen yasalarla güvence altına alındığını, bu yasalar çerçevesinde, kadın ve erkek için fırsat eşitliği sağlamaya yönelik sosyal politikalar geliştirip uyguladıklarını ifade etti.

Kadın erkek eşitliğine duyarlı planlama ve bütçeleme çalışmalarını da bu sürecin en belirleyici unsurlarından biri olarak değerlendirdiklerini kaydeden Göktaş, Türkiye'de bu konuyla ilgili ilk sistematik çalışmaların 2012'de başlatıldığını, bu çalışmalarda özellikle yerel yönetimlerin kent konseyleri ve kadın sivil toplum kuruluşlarıyla katılımcı bir model oluşturulmasının hedeflendiğini bildirdi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda bu konuyla ilgili bir alt komisyon oluşturulduğunu anlatan Göktaş, komisyonun 2014'te yayımladığı raporun kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçeleme için güçlü bir çağrı niteliğinde olduğunu ifade etti.

Kadın erkek eşitliğine duyarlı gösterge sayıları artırıldı

Göktaş, 2021'de hazırlık süresini tamamladıkları "Türkiye"de Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması Projesi"ni başlattıklarını hatırlattı.

Bugün ulaşılan noktada, Türkiye'de kadın erkek eşitliğine duyarlı planlama ve bütçeleme konusu ile ilgili önemli mesafe kat ettiklerini belirten Göktaş, şöyle konuştu: "Bu süreçte bütçe rehberlerimiz projeye uygun şekilde güncellendi. Bütçe programlarındaki kadın erkek eşitliğine duyarlı gösterge sayıları artırıldı. Aynı zamanda üst politika metinlerinde ve stratejik planlarda kadınların güçlenmesi konusuna geniş yer verildi. Bugün, uluslararası kuruluşların Türkiye'yi kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçe uygulayan ülkeler arasında göstermesi, kat ettiğimiz bu mesafenin en önemli kanıtlarından biridir. Bu kapsamda Türkiye, kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçelemeyi aktif olarak uygulayan 23 OECD ülkesinden biridir."

Göktaş, 2024-2028 yıllarını kapsayan 12. Kalkınma Planı'nda kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçe çalışmalarını, öncelikli hedef olarak belirlediklerini, gerekli yasal düzenlemelerle kurumsal uygulamaları belirlemek ve koordinasyonu sağlamak üzere Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırladıklarını söyledi.

Kalkınma planlarındaki eşitlik vizyonunu düzenli olarak hazırladıkları "Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planları" ile desteklediklerini aktaran Göktaş, 2028'e kadar gerçekleştirmeyi hedefledikleri bu eylem planıyla öncelikli olarak 5 temel politika belirlediklerini belirtti.

Bakmadan Geçme