İki ülke arasında 56 eylem maddesi için mutabık kalındı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Karşılıklı yatırımlarımız için istikrarlı bir ortamı idame ettirmeyi amaçlayan anlaşmalarımız iş çevrelerimizin mevcut yatırımlarını genişletmesine ve yeni yatırımların gerçekleşmesine imkân sağlayacak.' dedi.

Bakan Kacır ile Tacikistan Cumhuriyeti Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Sherali Kabir katılımlarıyla, ekonomik, ticari ve teknik ilişkilerine ivme kazandıracak Türkiye-Tacikistan 12. Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi.Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından, iki ülke arasında iş birliği protokolleri ve 56 maddelik Eylem Planı imza altına alındı.

KEK Toplantısı’nın ardından konuşan Bakan Kacır, iki ülkenin derin bağlarını yansıtan ve samimi bir atmosferde gerçekleşen Karma Ekonomik Komisyonu toplantısında; yatırım ortamını iyileştiren yasal mevzuat, ticaret hacmini artıracak ve ikili ticareti çeşitlendirecek adımlar, bankacılık, enerji ve tarım başta olmak üzere öncelikli alan olarak belirlenen sektörlerde yeni iş birliklerine imkan sağlayacağını belirterek, şunları söyledi: Sanayiden enerjiye, ulaştırmadan gençlik ve spora, bilim ve teknolojiden medyaya, sağlıktan kültür ve sanata geniş bir yelpazede iki ülke arasındaki ilişkileri daha da ileri düzeye taşıyacak aşamaları belirledik. İki ülkenin bölgesel kalkınma alanında faaliyet gösteren kurumları arasında tecrübe ve bilgi paylaşımını sağlayacak “teknik iş birliği programını” gündemimize aldık. Ülkemizin sanayileşme, bilim, teknoloji ve inovasyon alanındaki bilgi birikimi ve deneyimi de dahil olmak üzere kardeş ülke Tacikistan’ın ihtiyaç duyduğu alanlarda tecrübe değişimi, eğitim programları, ortak çalışmalar ve çalışma ziyaretleri düzenlenmesine hazır olduğumuzu vurguladık.

 İmzaladığımız kapsamlı protokolde yer alan somut eylemler ve yol haritası; iki ülkenin kalkınması için ortak fayda temelinde hareket etme kararlılığımızın beyanı ve ispatı niteliğindedir. Orta Asya ülkeleriyle ilişkilerimize son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önemli bir ivme kazandırıyoruz. İlişkilerimizi her alanda geliştirmeye çalıştığımız ata yurdumuzdaki kardeş ülkelerimiz arasında yer alan Tacikistan ile hâlihazırda güçlü olan bağlarımızı bu doğrultuda kuvvetlendirmeye devam ediyoruz.

1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi

Tacikistan ile birçok alanda ilişkilerimizin kat ettiği mesafe, bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Bununla birlikte özellikle mevcut ikili ticaret hacmini ve karşılıklı yatırımların, potansiyellerimizin uzağında olduğunu da müşahede ediyoruz.  Tacikistan ile Karma Ekonomik Komisyon gibi üst düzey platformlarımızı aktif kullanarak, Sayın Cumhurbaşkanlarımız tarafından belirlenen 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine daha hızlı bir şekilde ulaşacağız.

4 önemli anlaşmaya imza

Ticaret ve yatırım ilişkilerinde uzun dönemli bir ivme oluşturacak dört önemli anlaşmaya, 12. Karma Ekonomik Komisyon toplantısı vesilesiyle imza attık. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) / Türkiye - Tacikistan İş Konseyi ve SUE “TAJINVEST’’ arasında imzalanan mutabakat zaptıyla; üretim, bilim ve teknoloji, ticari ve ekonomik ilişkiler, müteahhitlik, eğitim, konularında her iki taraf için faydalı olacak iş birliklerinin geliştirilmesini, Türkiye-Tacikistan ekonomik ilişkilerinin güçlendirilmesini sağlayacağız.

Helal kalite altyapısı alanında varılan mutabakat zaptıyla; iki ülke arasında güvenilir bir helal belgelendirme sistemi oluşturacağız, helal belgeli ürün ve hizmet ticaretinin potansiyeli artıracağız. Sanayi ve teknoloji alanında imzalanan mutabakat zaptıyla; iki ülke arasında sanayi ve teknoloji alanında başta OSB’ler ve teknoparklar olmak üzere farklı başlıklarda bilgi birikimi ve deneyiminin karşılıklı aktarılmasına imkân tanıyacağız.

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması; firmalarımız için güvenli bir yatırım ortamı tesis edip, ülkelerimiz arasındaki ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi adına değerli kazanımlar sağlayacaktır. Karşılıklı yatırımlarımız için istikrarlı bir ortamı idame ettirmeyi amaçlayan anlaşmalarımız; iş çevrelerimizin mevcut yatırımlarını genişletmesine ve yeni yatırımların gerçekleşmesine imkân sağlayacak. Gümrükler, ulaştırma, sağlık ve tıp bilimleri, eğitim gibi pek çok stratejik alanda çalışmalarına devam ettiğimiz anlaşmaların müzakerelerinin bir an önce tamamlanarak imzalanmasını arzuluyoruz.

İkili ve transit taşıma

23-24 Aralık 2021 tarihlerinde Duşanbe’de gerçekleştirilen Türkiye -Tacikistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı’nda Ulaştırma Bakanlıklarımızın mutabık kaldığı üzere, ikili ve transit taşımaların karşılıklı olarak serbestleştirilmesinin bir an önce hayata geçmesini temenni ediyoruz. Aynı zamanda, ülkemizin uluslararası eğitimdeki dünya markası Türkiye Maarif Vakfı’nın Tacikistan’ın eğitim altyapısını güçlendirmede daha somut rol üstlenmeye hazır olduğunu da vurgulamak isterim.

56 maddelik eylem planı

Türkiye ve Tacikistan’ın her alandaki iş birliğini önümüzdeki dönemde çok daha yüksek seviyelere getirmesi, ayrıca iki ülke arasındaki ilişkilerin yasal altyapısını oluşturan anlaşmaların imzalanması ve takibi için Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı önemli bir fırsat sunuyor. 12. Dönem Eylem Planı’nda ise sanayiden ticarete, yatırımlardan eğitime, ulaştırmadan tarıma pek çok alanı kapsayan 24’ü yeni olmak üzere 56 eylem maddesi için mutabık kalındı.

12. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Protokolü, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) - Tacikistan İş Konseyi ve SUE “TAJINVEST’’ arasında Mutabakat Zaptı, Helal Kalite Altyapısı Alanında Mutabakat Zaptı, Sanayi ve Teknoloji Alanında Mutabakat Zaptı ve Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması imzalandı. 

Bakmadan Geçme