HSK Üyeliği için son gün

Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) seçilecek bir üyelik için TBMM Başkanlığına başvuru süreci başlamıştı. Başvurular 12 Ocak'ta (bugün) sona erecek.

TBMM'den yapılan duyuruya göre, TBMM tarafından nitelikleri kanunda belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından HSK'ye bir üye seçilecek.

HSK üyeliği için şartları taşıyan aday adayları, TBMM Başkanlığına 12 Ocak Cuma günü saat 17.00'ye kadar şahsen ya da posta yoluyla başvuracak.

Meclis'teki seçim süreci

TBMM Başkanlığı, başvuruları Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona gönderecek.

Karma Komisyon, bir üyelik için üç adayı, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğuyla belirleyecek. Birinci oylamada aday belirleme işleminin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu aranacak.

TBMM Genel Kurulu, aynı usul ve nisapları gözeterek seçimi tamamlayacak.
 

Bakmadan Geçme