• Haberler
  • Ekonomi
  • Gümrük vergilerinin askıya alınması uygulamasına ilişkin önemli duyuru

Gümrük vergilerinin askıya alınması uygulamasına ilişkin önemli duyuru

Ticaret Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, sanayicinin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin olarak üretimi olmayan ürünlerde gümrük vergilerinin askıya alınması, üretimi tüketimi karşılamayan ürünlerde ise tarife kontenjanı açılmasına ilişkin başvurular, Türk temsilcilerinin de katıldığı toplantılarda Avrupa Komisyonu ile müzakere edilerek karara bağlanmakta ve düzenlemeler her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girmektedir denildi.

Bu çerçevede, AB ya da Türk firmalarınca 01/01/2025 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin liste Ek-1'de, hali hazırda gümrük vergileri askıya alınmış olan eşyaya ilişkin liste Ek-2'de, AB tarafından tarife kontenjanı açılmış olan eşyaya ilişkin liste ise Ek-3'te yer almaktadır.

Yazıda devamla, üretici firmaların Ek-1'de yer alan eşyanın gümrük vergilerinin askıya alınmasına ilişkin itirazlarını 7 Haziran 2024 tarihine kadar; Ek-2 ve Ek-3'te yer alan eşyada hali hazırda uygulanan indirimli gümrük vergisi uygulamalarının sonlandırılmasına ilişkin taleplerini ise 4 Mayıs 2024 tarihine kadar resmi yazı ile Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir.

Bununla birlikte, firmaların başvurularını en son belirtilen tarihlere kadar tam ve eksiksiz olarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adreslerinden Ticaret Bakanlığı KEP adresine ([email protected]) elektronik ortamda iletilmesi gerekmektedir. Başvurulara ilişkin detaylı bilgi ve formlara internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Öte yandan, askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2024/18 sayılı Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/18) incelenebilir. 

Ayrıca listede yer alan ürünlerin özel tanımlı olmasından dolayı, firmalar tarafından GTİP'den ziyade ürün tanımlarının incelenmesi gerekmektedir.
 

Bakmadan Geçme