Dr. Öğr. Üyesi Fedayi Yağar'ın TÜBİTAK 1001 proje başarısı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Fedayi Yağar'ın Deprem Bölgesindeki Akademisyenlerde İşten Ayrılma Niyeti konulu projesi, TÜBİTAK 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Proje kapsamında, deprem bölgesindeki akademisyenlerin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkileri, iş doyumu ve örgütsel bağlılık gibi faktörlerle detaylı bir şekilde incelenecek. 

Ayrıca, işten ayrılma niyetini azaltıcı kamu politikası önerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Dr. Öğr. Üyesi Fedayi Yağar, proje ile ilgili olarak, "Bu araştırma, deprem bölgesindeki akademisyenlerin karşılaştığı zorlukları ve bu zorlukların işten ayrılma niyetine olan etkilerini anlamak adına önemli bir adım. Aynı zamanda, elde edilecek verilerle kamu politikalarının geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Projenin desteklenmesi, hem üniversite hem de bilimsel topluluk açısından büyük bir gurur kaynağı oldu.
 

Bakmadan Geçme