DOSAP 2023 Yılı 2. Dönem proje başvuruları başladı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Doktora Sonrası Araştırma ve Araştırmacı Programı (DOSAP) Yönergesi Üniversite Senatosunun 26.08.2020 tarih ve 2020/21 sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girdi.

Bu program ile DOSAP kapsamında doktora sonrası araştırmacıların çalıştırılması, konusunda uzman öğretim üyeleri ile ortak araştırma ve yayın yapmalarının teşvik edilmesi ve bu kapsamda sunulan bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi amaçlanıyor. 

DOSAP kapsamında doktora/sanatta yeterlilik derecesi almış kişilerin AR-GE çalışmaları yapmak, mesleki deneyimlerini artırmak için geçici bir süreyle tam zamanlı ya da kısmi zamanlı olarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde uzman öğretim üyeleri ile birlikte araştırma yapmalarına imkân tanınıyor. 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doktora Sonrası Araştırma ve Araştırmacı Programı (DOSAP) 2023 yılı 2. dönem çağrısı başvuruya açıldı. 

Başvurular 20 Kasım 2023 saat 23.59’a kadar KSÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi e-BAP Otomasyon Sistemi üzerinden yapılacak. 

Ayrıca "DOSAP Araştırmacı Başvuru Formu ve İş Planı" formu doldurularak BAP Otomasyon Proje Başvuru kısmına eklenecek. Başvuru sonrasında otomasyonda oluşturulan tüm proje başvuru belgeleri bağlı olunan dekanlık/müdürlük üzerinden resmi yazı ekinde 25 Kasım tarihine kadar DOSAP Koordinatörlüğüne gönderilmelidir.

Program kapsamın

Çalıştırılması planlanan araştırmacı ile ortak proje hazırlanabilir. 

Proje Başvuru Formu hazırlanırken araştırmacıya ödenecek ücret hariç, araştırma bütçesi iki yıl için toplam 190.000 TL olacaktır. İhtiyaç duyulması halinde Yönerge uyarınca 12 ay ek süre verilebilir.

Proje Başvuru Formu hazırlanırken proje bütçesi yıllık 80.000 TL/yıl + (15.000 TL ÜSKİM analiz desteği)  2 yıl olarak planlanacaktır. 

Araştırmacı bütçesi belirlenirken DOSAP Yönergesinin 13'üncü maddesi dikkatle incelenmelidir.

Başvuru belgelerinin belirtilen son başvuru tarihine kadar EBYS üzerinden DOSAP Koordinatörlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.
 

Bakmadan Geçme