• Haberler
  • Gündem
  • Doğal gazın dağıtım ve satış hizmetine ilişkin esaslar düzenlendi

Doğal gazın dağıtım ve satış hizmetine ilişkin esaslar düzenlendi

1 Eylül 2023 tarihli Resmî Gazete'de yer alan Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile serbest bölgelerin kurucu ve işleticileri tarafından buralarda verilecek doğal gaz dağıtım ve satış hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, doğal gaza ilişkin faaliyetlerin bölge kurucu ve işleticileri tarafından yürütüldüğü serbest bölgelerde, doğal gaz şebekesi bölgenin mevcut durumu ve potansiyel gelişimi dikkate alınarak projelendirilecek, inşa ettirilecek, genişletilecek ve iyileştirilecek.

Serbest bölge doğal gaz şebekesinin ve ilgili tesislerin fizibilite, etüt, proje, müşavirlik, kontrol, denetleme, yapım, servis, bakım ve onarım hizmetleri, yapım ve hizmet sertifikası sahiplerine yaptırılacak. Sertifika sahiplerinden alınan bu hizmetlerin giderleri bölge kurucu ve işleticileri tarafından kullanıcılara yansıtılmayacak.

Bölge kurucu ve işleticileri tarafından kullanıcılara yapılan doğal gaz satışında, birim doğal gaz alım fiyatının üzerine herhangi bir bedel ilave edilemeyecek, faturaya herhangi bir ad altında ücret yansıtılamayacak. Buna karşın en fazla yüzde 10 olmak şartıyla hizmet tarifesinde belirlenecek oranlara göre kullanıcının tüketim maliyeti üzerinden hesaplanacak bedel, bölge kurucu ve işleticisi tarafından ayrıca kullanıcılardan tahsil edilebilecek.

Bölge kurucu ve işleticilerinin serbest bölgeler içinde doğal gaza ilişkin yürüttükleri faaliyetlere dair diğer ilke ve kurallar genelgeyle belirlenecek.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Yönetmeliğe internet adresinden erişim sağlanmaktadır.
 

Bakmadan Geçme