Demiryolu taşımacılık faaliyetlerini düzenleyen yönetmelik yenilendi

Demiryolu taşımacılık faaliyetlerini düzenleyen yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yenilendi.

Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği ile ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde yapılan demiryolu taşımacılık faaliyetlerinin düzenlenebilmesi için demiryolu altyapı ve demiryolu tren işletmecileri ile acente, gar veya istasyon işletmecisi faaliyetlerinde bulunanların;  Hizmet esasları, mesleki saygınlıkları ile mali ve mesleki yeterlik şartlarının belirlenmesi, Faaliyet gösterenlerin hakları, yetkileri, yükümlülükleri ile sorumluluklarının belirtilmesi, yetkilendirilmesi ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlendi.

Buna göre; tüzel kişilerde; demiryolu altyapı işletmecilerinin DA, yolcu treni işletmecilerinin DB1, yük treni işletmecilerinin DB2, manevra hizmetleri işletmecilerinin DB3, gar veya istasyon işletmecilerinin DC, acente hizmeti verecek gerçek ve tüzel kişilerin de DE yetki belgesi alması zorunlu olacak.

Yetki belgesi talebinde, yük ve/veya yolcu tren işletmecisinin asgari 50 milyon TL, manevra hizmeti işletmecisinin asgari 5 milyon TL sermayeye sahip olması gerekiyor.

Belge başına; yolcu ve yük tren işletmecileri ile gar veya istasyon işletmecileri 946.319 TL, manevra hizmetleri işletmecileri 94.631 TL ödeyecekler. Yolcu taşımacılığı acente belgesi için 32.173 TL, yük taşımacılığı acente belgesi için de 236.580 TL ücret ödenmesi öngörülüyor. Verilen ve yenilenen yetki belgelerinin süresi 5 yıl olarak belirlendi.

Demiryolu tren işletmecileri, bir kaza meydana gelmesi halinde mali yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına, ilgili mevzuata uygun sigorta poliçesi, teminat mektubu veya kefalet senedi verecek.

Yük taşımacılığı tren işletmecileri, yükün kaybı, hasara uğraması, çalınması ve çalışanlarının yaralanma veya ölümü, yolcu taşımacılığı tren işletmecileri, biniş noktasında varış noktasına kadar kendi kusurundan dolayı meydana gelebilecek bir kaza nedeniyle yolcuların, trende görevli bulunan çalışanların ve üçüncü kişilerin yaralanması ve ölümünden sorumlu olacak.

Yetki belgesi sahipleri bakanlık tarafından her zaman denetlenebilecek. Belirlenen şartların karşılanmaması halinde bakanlık yetki belgesini askıya alabilecek veya iptal edebilecek.

Yönetmelikle ayrıca, mesleki saygınlık, mali ve mesleki yeterlilik, yetki belgelerinin yenilenmesi, değiştirilmesi, devri, yetki belgesi sahiplerinin sorumlulukları ve yükümlülükleri ile idari para cezaları ve nitelikli personel istihdamına ilişkin hükümler de yeniden düzenlendi.
 

Bakmadan Geçme