• Haberler
  • Ekonomi
  • Almanya, İsveç ve Rusya'dan ithalata damping uygulanacak

Almanya, İsveç ve Rusya'dan ithalata damping uygulanacak

Resmi Gazete'de yer alan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğler (No: 2024/2 ve No: 2024/3) ) ile Almanya ve İsveç menşeli sodyum perkarbonatlar ile Rusya menşeli renksiz düz cam ithalatında dampinge karşı önlem uygulanması kararlaştırıldı.

Buna göre, Almanya ve İsveç menşeli sodyum perkarbonatlar ile Rusya menşeli, "diğerleri" eşya tanımlı renksiz düz cam ithalatına yönelik olarak başlatılan ve İthalat Genel Müdürlüğünce yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı. Soruşturma sonucu, mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandı.

Bu kapsamda, Almanya menşeli ürüne yönelik CIF bedelinin yüzde 5'i ve 12'si, İsveç menşeli ürüne yönelik de yüzde 12'si oranında dampinge karşı kesin önlem uygulanması kararlaştırıldı.

Rusya menşeli renksiz düz cama yönelik de türüne göre yüzde 8 ile 10 oranlarında dampinge karşı kesin önlem uygulanacak.

Söz konusu önlemler, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkacak. Önlemlerin sona erme tarihinden önce nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı takdirde uygulama, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecek.

Ek olarak, Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/7)'de yer alan 87.03 gümrük tarife pozisyonuna (GTP) ait satır düzenlendi ve tanıma “8703.10.11.00.00 GTİP'li arama kurtarma/acil müdahale amaçlı paletli araçlar hariç” ifadesi eklendi.
 

Bakmadan Geçme