• Haberler
  • Gündem
  • 112 destek türünün destek birim fiyatı arttırıldı

112 destek türünün destek birim fiyatı arttırıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal üretimde sürekliliğin sağlanması ve verimliliğin artırılması amacıyla bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile tarımsal desteklerde artışa gidildiğini bildirdi.

Bakan Yumaklı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 2023 yılında yapılacak tarımsal desteklemeler ve 2024 yılında uygulanacak sertifikalı tohum kullanım desteğine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile tarımsal üretimin ve gıda arz güvencesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için sektörün daha rekabetçi bir yapıya kavuşturulması, verim ve kalitenin arttırılması hedefleniyor. Bunun yanında ihtiyaç duyulan teknolojilerin yerli imkânlarla geliştirilmesi, biyolojik çeşitliliğin ve genetik kaynakların korunması, tarımsal üretimde çevreci yaklaşımların benimsenmesi, uygulanan politikaların etkinliğinin artırılması da destekleme programının ana esaslarını oluşturuyor.

2023 yılı Tarımsal Destekleme Kararına göre 112 destek türünün destek birim fiyatında artış gerçekleştirildi.

Fark ödemesi desteklerinden buğdayın destek birim fiyatı 10 krş/kg'dan 100 krş/kg'a çıkarıldı.

Arpa, çavdar, yulaf ve tritikalenin birim fiyatı ise 10 krş/kg'dan 50 krş/kg'a yükseltildi.

Yağlık ayçiçeğinin birim fiyatı 70 krş/kg'den 100 krş/kg'a, kanolanın 80 krş/kg'dan 100 krş/kg'a çıkarıldı.

Organik ve iyi tarım desteklerinde büyük artış

Karar ile organik ve iyi tarım destekleri ise yüzde 80 ile yüzde 200 oranlarında artırıldı. Katı organik organomineral gübre desteği 20 TL/da'dan 30 TL/da'a çıkarıldı. Sertifikalı tohum kullanım desteğinde ürünlere göre yüzde 25 ile yüzde 50 oranlarında artış yapıldı. Bu kapsamda buğday, arpa, tritikale, çeltik, yulaf, nohut ve çavdarın tohum destek birim fiyatı 50 TL/da'dan 65 TL/da'a çıkarıldı.

Sertifikalı fidan kullanım desteği birim fiyatlarında ise yüzde 150'ye varan artış gerçekleşti. Biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği birim fiyatı yüzde 100 artırıldı.

Buzağı desteğinin bütçesi 3 milyar TL'den 5,5 milyar TL'ye yükseltildi. Bununla buzağı aşına verilen temel destek 500 TL'den 750 TL'ye çıkarılarak toplam buzağı desteği diğer kriterlerle birlikte toplamda 2.100 TL/baş olarak gerçekleşti.

Manda, malak, tiftik üretimi ve arıcılık destekleri de Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda yüzde 100 artırıldı. Hastalıktan ari işletme desteği 600 TL/baştan 1.200 TL/başa çıkarıldı.

Anaç koyun/keçi desteği 50 TL/baştan 100 TL/başa, tiftik keçisi ilave desteği 20 TL/baş'dan 40 TL/başa yükseltildi.

Çoban istihdamı için yüzde 150'lik artış

Sürü yöneticisi istihdamı 12.000 TL'den 30.000 TL'ye çıkarıldı.

İpek böceği 240 TL/kutudan 450 TL/kutuya, yaş koza 160 TL/kg'dan 350 TL/kg'a yükseltildi.

Hayvan gen kaynakları desteğinin birim fiyatları yüzde 60 ile yüzde 165 oranlarında artırıldı. Bu uygulamanın bütçesi 274 milyon TL'den 653,5 milyon TL'ye çıkarıldı.

Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği 72.000 TL'den 144.000 TL'ye çıkarıldı. Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Katılım Primi desteği işletme başına 600 TL'den 1.000 TL'ye yükseltildi.

Destek ödemelerini bu yıl da öne çekiyor ve ayni olarak ödüyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, düzenlemeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, son 21 yılda tarım politikalarının ana eksenini hep üretimin desteklenmesinin oluşturduğunu, bunun bu şekilde de devam edeceğini belirterek tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanmasında, üreticiye verilen desteklerin çok önemli bir etkisi olduğuna dikkati çekti.

Yumaklı, “Geçen yıl başlattığımız, bitkisel üretimde önemli girdi maliyetlerinden olan gübre ve mazot desteklerinin öne çekilmesi ve ayni olarak ödenmesi çiftçimizde büyük karşılık bulmuştur. Bunu bu yıl da devam ettirerek üreticimize önemli bir finansman desteği sağlıyoruz. Üreticilerimizin güçlendirilmesi ve tüketicilerimizin korunması yolunda politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" vurgusu yaptı.

Kırsal kalkınma ve gıda arz güvenliği için alınacak tedbirlerin Orta Vadeli Plan'da da yer aldığını anımsatan Yumaklı şunları kaydetti: “Tarımsal destekleme bütçemizi 63,4 milyar TL'den 2024 yılı için 91,55 milyar TL'ye çıkarıyoruz. Bu kapsamda, bitkisel üretim desteğini 51,01 milyar TL'ye, hayvansal üretim desteğini 18,71 milyar TL'ye, su ürünleri desteğini 250,7 milyon TL'ye, tarımsal araştırma ve geliştirme desteğini 682 milyon TL'ye, kırsal kalkınma desteğini 8,15 milyar TL'ye yükseltiyoruz. Tarım sigortaları için de 12,75 milyar TL'lik bir kaynak ayırıyoruz.

Ayrıca mazot ve gübre desteğinin bütçesini de bir önceki yıla göre yüzde 31,6 artışla 21,1 milyar TL'ye çıkarıyoruz. Hububat üreticilerimize 2023 üretim yılına ait ve 2024 yılında ödenecek 11,5 milyar TL tutarındaki mazot ve gübre desteği öne çekilerek, T.C. Ziraat Bankası finansmanıyla 2023 yılı Ekim ayında başlamak üzere, mazot ve gübre alımında kullanılmak üzere Ziraat Bankası kartlarına yüklenecek.

İnşallah Gazi Meclisimizin de takdiriyle uygulamaya koyacağımız tarımsal destekleme bütçemiz, üreticilerimizin gücüne güç katacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda tarımsal üretimimizi daha da ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz"
 

Bakmadan Geçme