TOBB Yazılım Meclisi toplandı

Türkiye Yazılım Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyüksimitci'nin katılımıyla, Meclis Başkanı Ertan Barut'un başkanlığında, TOBB İkiz Kuleler'de hibrit olarak toplandı.

Mehmet Büyüksimitci yaptığı açılış konuşmasında Meclis üyelerini selamladıktan sonra, Mart ayında gerçekleştirilen bir önceki Meclis toplantısından bu yana sektörü ilgilendiren konularda TOBB nezdinde yaşanan gelişmeleri aktardı.

TOBB Komisyon ve Kurullarının görev dağılımı yapıldığını hatırlatan Büyüksimitci, yeni dönemde de TOBB Türkiye Yazılım Meclisi ile birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Büyüksimitci, 5 aylık süreçte; Meclisin kendi bünyesindeki çalışma komisyonlarıyla yoğun bir dönem geçirdiğini, bunun yanında ilgili kamu kurumlarıyla düzenli olarak bir araya gelmesiyle, Yazılım Envanter Projesi, Yazılım Ürünleri için Yerli Malı Tebliğ Taslağı çalışmaları gibi konularda ilerleme sağlandığını belirterek, Meclis üyelerine gösterdikleri gayret için teşekkür etti.

Mehmet Büyüksimitci, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürlüğüyle, bilişim sektörünün ihtiyaçları çerçevesinde Ulusal Meslek Standardı (UMS)  ve Ulusal Yeterliliklerin (UY) hazırlanması için bir protokol hazırlandığı bilgisini paylaştı. Büyüksimitci son olarak, yazılım sektörüne ilk yapay mühendisi kazandırmanın heyecanını da yaşadıklarını hatırlatarak, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin (ETÜ) Türkiye’de ilk yapay zeka mühendisliği bölümünü açtığını ve mezun Ata Turan’ın tıp fakültesini bırakarak, üniversite birincisi olmanın yanında Türkiye’nin ilk yapay zeka mühendisi unvanıyla mezun olduğu bilgisini verdi.

Meclis Başkanı Ertan Barut ise açılış konuşmasında, meclisi selamladıktan sonra gündemin akışı ve geçmiş dönem faaliyetleri, Meclis olarak takip etmekte olduğumuz ve sürekli iletişim halinde olduğumuz kamu kuruluşları ile yürütülen projeler ve çalışılan mevzuatlar hakkında bilgi verdi.

Daha sonra, gündem maddesi kapsamında konuk davetlilerin bilgilendirme sunuşlarına geçildi. İlk olarak, KOSGEB destekli ilk Teknoloji Geliştirme Merkezi TEKMER CEO’su İmran Gürakan; girişimciliğin, ar-ge ve inovasyonun öneminden bahsetti. Büyük şirketlerin büyüdükçe hantallaşarak girişimciliğin önemini kaçırabildiğine dikkat çekerek, yaşam standartlarını arttırması ve ülke ekonomisine katkısı sebebiyle Türkiye’de girişimciliğin arttırılması için çok çabaladıklarını aktarmıştır. Sunumunda, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine de değinen Gürakan, yeni bir tanım olan, toplum 5.0 hakkında bilgilendirmede bulundu. Avcı toplumundan bilgi toplumuna kadar evrilen bir noktada, Endüstri 4.0 ile teknolojinin artık en üst düzeyde olduğuna, ama bunun toplumla entegrasyonunun atlandığına dikkat çekti. Artık tüm dünyanın, giderek yaşlılaşan bir toplumu, küresel hedefleri de gözardı etmeden bilgi toplumuyla nasıl entegre edebileceğimizi yani toplum 5.0’ı konuştuğu bilgisini verdi.

Gürakan’ın sunumundan sonra TOBB bünyesinde faaliyet gösteren, Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi olan TOBB UYUM hakkında, Genel Müdür Dr. Onur Yüksel bilgilendirme sunumu yaptı. TR’de arabuluculuk ve tahkimin gelişmesi için TOBB UYUM modellemesini geliştirdiklerini, ticari alanda, tüketici alanında ve işçi işveren uyuşmazlıklarında Türkiye’de kurumsal olarak uyuşmazlıkları çözen en büyük oluşum olduklarına dikkat çekti. Yüksel sunumunda, iş dünyası ve kamu için arabuluculuğun avantajlarına, TOBB UYUM’un sağladığı hizmetler ve ülke örnekleri hakkında bilgi verdi.

Yazılım envanteri oluşturuluyor

Yazılım Envanter Projesi Komite Başkanı Dr. Aydın Kolat kısaca Yazılım Envanter Projesi süreçleri hakkında bilgi verdi. 3 fazda ilerleyecek olan çalışmanın asıl amacının Türkiye yazılım ekosistemi envanterini oluşturmak olduğunu, muhtemelen ilerleyen süreçte bilişim envanterine döneceği bilgisini verdi. Diğer yandan, yine Meclis bünyesinde oluşturulan Yerli Yazılım Komitesi Başkanı İlker Tabak, Yazılım Sanayici Kapasite Raporu, Yazılımda Yerli Malı Tebliğ Taslağı Komite çalışmaları, 12. Kalkınma Planı BİT OİK Çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu. Komite çalışmaları kapsamında son olarak, Yazılım İhracat Komitesi çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Sonrasında, Meclis ile koordineli olarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vermek ve sektörün görüşlerini almak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdür Yrd. İrfan Keskin bilgilendirmede bulundu. Türkiye Yazılım Meclisi bünyesinde başlatılan yazılım envanter projesinin, bilişim ürünlerine yönelik bir ürün envanteri olacağına; “nace kodu, firma envanteri, ürün kodu, ürün envanteri, meslek kodu, insan gücü envanteri”nin ortaya çıkması açısından çalışmaya son derece önem verdiklerini aktardı. Diğer taraftan, Yazılım Ürünlerinde Yerli Malı Tebliğ Taslağı çalışmaları, Türkiye Yazılım Stratejisi ve Eylem Planı Çalıştay Programı, Kamu Bilişim Hizmet Alımları Yönetmeliği ve Yetenek Transferi hakkında yapılan çalışmalardan bahsetti.

Toplantıda ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi (DDO) Dijital Dönüşüm Koordinasyon Dairesi Başkanı Furkan Civelek, açık kaynak ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. 29 Temmuz 2023 tarihli 32263 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı Genelgesi hazırlık çalışmalarının, TUBİTAK ULAKBİM’le birlikte 1,5 sene sürdüğünü belirterek, bu aşamada Türkiye Yazılım Meclisinin de desteklerini aldıkları için üyelere teşekkürlerini iletti. Genelgenin amacının, kamuda (istisna kurumlar hariç) mümkün mertebe ticari yazılımlar yerine, teknik ve ekonomik olarak rasyonel olması durumunda açık kaynak yazılımlarının kullanılması olduğunu, böylece kamu kurumlarının lisans ücretlerinden kaynaklı maliyetlerinden tasarruf sağlamasının yanında, asıl olarak yazılım ekosisteminin gelişmesine katkı sağlanacağını aktardı. Genelge kapsamında sürecin ilerleyişinden de bahseden Civelek; kamu kurumlarının 8 ay içerisinde mevcut altyapılarını inceleyerek, açık kaynak kodlu yazılımlarla değiştirebileceğini düşündükleri ticari lisans yazılım envanterini çıkmaları ve bunlara ilişkin bir ön analiz raporu hazırlamaları gerektiği bilgisini paylaştı. Sonrasında, analiz raporunun DDO’ya iletilmesi, incelenen ve sonuçlanan raporların DDO tarafından Strateji ve Bütçe Başkanlığına iletileceğini ve bu çerçevede ödenek tahsisinin yapılacağını aktardı. Son olarak, sektörden beklentilerini paylaşan Civelek, kamu kurumlarının 8 ay içindeki yapacağı çalışma için yetkinliklerinin yeterli olmaması durumunda, programa uyum için danışmanlık ve entegrasyon konusunda destek almasına yönelik sektörün itici güç olmasını beklediklerini ifade etti. Bu konuda destek verebilecek sektördeki firmaların kamu kurumlarına ziyarette bulunup, kendini tanıtmasının önemli olduğunu; bunun yanında, danışmanlık verebilecek firmaların bilgisinin Yazılım Meclisi üzerinden kendilerine iletilmesini beklediklerini aktardı. Kamu kurumlarından gelecek analiz raporlarının değerlendirilmesi sürecinde kendilerinin de profesyonel desteğe ihtiyaçları olacağını, sektörün yönlendirebileceği ve temas halindeki firmaları, meclis tarafından hazırlanan “paydaş bilgi formu”na doldurarak iletebileceklerini aktardı.

Gündem maddesi kapsamında Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü, Bilişim, Yazılım ve İletişim Hizmetleri İhracatı Daire Başkanı Hürol Karlı bilgilendirmede bulundu. Yazılım sektörünün ihracatının artırılmasına yönelik yazılım meclisi ile Anadolu’yu kapsayacak, “Yazılım İhracatı ve E-Turquality” programlarına devam ettiklerini belirttikten sonra güncel yazılım ihracat rakamlarını paylaştı.

Toplantıda son olarak, TSE Bilişim ve Ayna Komitesi hakkında, Yazılım Mühendisi Bahar Polat tarafından bilgilendirme sunumu yapıldı. Polat sunumunda ilk olarak, Uluslararası Standardizasyon Komitesi ve Avrupa Standardizasyon Komiteleri kısa bir bilgilendirmede bulundu. Sonrasında bilişim alanındaki 10 adet ayna komitelere değinerek, komitelere üyelik süreci hakkında bilgi verdi.
 

Bakmadan Geçme