Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclis Başkanı Eroğlu, güven tazeledi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Başkanlık Divanı Seçimli toplantısı Meclisten sorumlu TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şekib Avdagiç'in başkanlığında İstanbul'da gerçekleştirildi.

Avdagiç, açılış konuşmasında TOBB Sektör Meclislerinin amacının, sektörel bazda karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek ve bu çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi için takibini sağlamak, nihai aşamada sektörlerin gelişimine katkı sunmak olduğunu vurguladı. Sektörün gelişmesine ışık tutacak konuların, TOBB Sektör Meclisleri tarafından belirlendiğine dikkat çeken Avdagiç, bu minvalde Türkiye Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclisi’nin faaliyetlerine değindi. Meclis adına bugüne kadar pek çok önemli çalışmanın yürütüldüğünü hatırlatan Avdagiç, TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclisi Başkanı Yavuz Eroğlu’na etkin ve sonuç odaklı çalışmaları için teşekkür etti.

Ardından seçime geçildi ve TOBB Türkiye Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclisi Başkanlığına oy birliğiyle Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, Başkan Yardımcılığına ise Süper Film Ambalaj San. ve Tic. A.Ş Genel Müdürü Fahri Özer yeniden seçildi.

EFSA sorununa çözüm arayışı

TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclisi’nde yapılan seçimin ardından sektörel sorunlara dair diğer gündem maddelerine geçildi. Seçimin ardından yeni dönemde göreve başlayan TOBB Türkiye Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclisi, böylelikle ilk toplantısında EFSA süreci başta olmak üzere sektörel sorunları çözme adına yeni mesaisine başlamış oldu. İlk madde, “Gıda ile temas eden plastik ambalaj üretimde, mekanik geri dönüşümle elde edilen hammaddelerin EFSA uygunluğu” başlığı oldu. EFSA süreciyle ilgili Türkiye’deki firmaların yaşadığı sorunun çözümüne ilişkin önerileri konuşmak üzere sektörü temsilen firma temsilcileri toplantıda hazır bulunurken, kamu tarafından ilgili bakanlıkların yetkilileri de toplantıda yer aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kodeks Daire Başkanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı ÇED Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği Denetimi Genel Müdürlüğü, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Federasyonu, Çevre Ajansı Depozito Yönetim Sistemi Direktörlüğü ve yatırım yapmış firma temsilcileri görüşlerini paylaşmak üzere toplantıya katılım sağladılar.  

EFSA konusunun yanı sıra diğer önemli gündem başlığı ise Türkiye sanayisi ve ihracatında lojistik imkân ve kabiliyetlerin geliştirilmesine yönelik maliyetlerin indirilmesi hususunda yapılabilecek çalışmalar oldu.
 

Bakmadan Geçme