Kauçuk iplikler için nihai gözden geçirme soruşturması açıldı

Resmi Gazetede yer alan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile Tayland Krallığı Menşeli Kauçuk İpliklere Nihai Gözden Geçirme Soruşturması (NGGS) açıldı.

27 Kasım 2012 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ uyarınca Tayland menşeli 4007.00 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler” (lateks iplik) ürününe yönelik olarak CIF bedelin yüzde 4,37'si ve yüzde 8,75'i oranlarında firma bazında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuş olup,  8 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete'de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile tamamlanan NGGS sonucunda yürürlükte olan dampinge karşı önlemin aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmişti.

Yapılan inceleme sonucunda, bir NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu Kararı ile Tayland menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak bir NGGS açılmasına karar verildi.
 

Bakmadan Geçme