Kahramanmaraş'ı da ilgilendiren kanun teklifi kabul edildi

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerinden etkilenen 11 ilin yeniden imarı için yargısal süreçlerin hızlandırılmasına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM genel kurulunda kabul edildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “6 Şubat 2023 depremleriyle ilgili hak sahipliğine ilişkin işlemler hariç olmak üzere hasar tespit raporlarına dayalı olarak tesis edilen idari işlemlere karşı açılan iptal davalarında yeni bir usul uygulanacaktır.

Dava dilekçelerinin 15 gün olan ilk inceleme süresi 10 güne indirilmektedir.

İdarelerce 30 gün içinde verilmesi gereken savunma dilekçesi 15 gün içinde verilecek, savunma dilekçesinin verilmesi veya bu sürenin geçmesi ile dosya tekemmül etmiş sayılacak ve karar aşamasına geçilebilecektir.

Yürütmenin durdurulmasına ilişkin verilen kararlara itiraz edilemeyecektir.

Keşif ve bilirkişi incelemesi, dosyanın tekemmülünden sonra yapılabileceği gibi ilk incelemeyi müteakiben de yapılabilecek, keşif ve bilirkişi süreçleri hızlandırılacaktır.

Duruşma yapılması, tarafların istemi ve mahkemenin kararına bağlı olacak.

Bu davalar tekemmülünden ve diğer işlemlerinin tamamlanmasından itibaren en geç 15 gün içinde karara bağlanacak.

Bu davaların İstinaf aşamasında da benzer şekilde etkin ve hızlı bir şekilde karar verilebilmesi sağlanacaktır. 

Deprem bölgesinde hayatın bir an önce normale döndürülmesi ve olağan hayat şartlarının sağlanması çok önemlidir. Ayrıca özellikle ağır hasarlı binaların her an yıkılması ihtimali bölgedeki insanların can ve mal emniyeti bakımından büyük tehlike oluşturmaktadır. Bundan dolayı hasarlı olduğu tespit edilen yapıların akıbetlerinin bir an önce belirlenmesi önem arz etmektedir. 

Yanı sıra Deprem bölgesinde, 131 yeni mahkeme, 4 istinaf mahkemesi kurularak Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 2023 yılı yaz kararnamesiyle bölgedeki bu mahkemelere yeni hakim ve savcılar atanarak faaliyete geçilmiştir. İhtiyaç halinde yeni mahkemeler kurulmaya devam edilecektir.”
 

Bakmadan Geçme