İçme suyu sistemlerindeki su kaybı azalıyor

Tarım ve Orman Bakanlığının su kayıplarını en aza indirmek için 2014 yılında çıkardığı yönetmelik sonrası yüzde 39 olan kayıp oranı yüzde 33,54'e ulaştı.

İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliğinin 2014 yılında yayımlanmasından itibaren, içme suyu sistemlerindeki su kayıplarının azaltılması için belediyeler tarafından yapılan çalışmalara hız verildi.

Mevzuat gereğince 2023 yılına kadar büyükşehir ve il belediyeleri su kayıplarını en fazla yüzde 30 seviyesine, ilçe ve belde belediyeleri ise en fazla yüzde 35 seviyesine indirmekle yükümlü tutulmuştu.

2014 yılından günümüze kadar içme suyu sistemlerindeki su kayıp oranlarında azalmalar ve yapılan çalışmalar yıllık raporlamalar ile Tarım ve Orman Bakanlığınca takip ediliyor. Hedeflenen değerlere ulaşmak için planlanan çalışmalar ve maliyetleri de İş Termin Planları vasıtası ile değerlendiriliyor.

Bu süreçte, Su Kayıplarının Kontrolü El Kitabı ve Standart Su Dengesi Hesaplama Programı ve Türkçeye tercüme edilen EPANET Hidrolik Model Yazılımı ve Rehber Dokümanı hazırlanarak belediyelerin kullanımına sunuldu. Ayrıca belediyelere teknik destek sağlayacak eğitimler düzenlendi.  Bu çalışmalara daha etkin ve kapsamlı olarak devam edilecek.

Yürütülen çalışmalar sonucunda 2015 yılında yüzde 39, olan su kaybı oranı ortalaması, 2021 yılında yüzde 33,54 değerine ulaştı.

Mevzuatın nihai hedefi olan yüzde 25 oranına ulaşılması halinde 10 milyon nüfuslu bir kentin 1 yıllık su ihtiyacına karşılık gelen su kaybının önüne geçilebilecek.

Bakmadan Geçme