Çin menşeli bazı ithal tuğla türleri için nihai gözden geçirme soruşturması açıldı

Resmi Gazete'de yer alan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile Çin menşeli bazı ithal tuğla türleri için nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

Tebliğe göre, yerli üretici Kümaş Manyezit İşletmeleri Sanayi AŞ. tarafından yapılan bazı yerli firmalarca da desteklenen başvuruya istinaden Çin menşeli "kromit ateş tuğlalar", "magnezit ateş tuğlalar", "krom magnezit ateş tuğlalar" ve "magnezit, dolomit veya kromit içerenler (dolomit içerenler hariç; magnezyum oksit esaslı, 3 mm ile 30 mm arası kalınlıklarda yapı levhaları hariç)" ürünlerine yönelik yürürlükteki dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılacak.

Bakmadan Geçme